Afdelingsvergadering Fietsersbond Noordkop

28-11-2018, 12:32 | Lezersnieuws | Ingezonden via website

Datum:

woensdag 12 december 2018, 19:30

Locatie:

Noord 101
Huisadres
Schagen

Op 12-12-2018 is er een vergadering van de Fietsersbond afdeling Noordkop van 19:30-21:30 uur op Noord 101 te Schagen. Op de agenda o.a.: Schagen - ambitieplan verkeer, kruising Herenstraat-Loet en uitritten. Hollands kroon: verkeersveiligheid dorpen. Provincie: evaluatie parallelwegen n241 en doorfietsroutes in de kop. Belangstellenden kunnen zich via noordkop@fietsersbond.nl aanmelden.