Agrarisch Congres in Schagen

03-02-2019, 17:31 | Lezersnieuws | Kees de Wit

Datum:

maandag 11 februari 2019, 20:00 tot 22:30

Locatie:

Slotplein 4
Slot Schagen
Schagen

Perspectief voor landbouw en visserij in Noord-Holland, dat is het thema van het agrarisch congres dat op 11 februari gehouden zal worden in het Slot Hotel in Schagen. Medewerking wordt verleend door Jaco Geurts, Tweede Kamerlid , woordvoerder landbouw en visserij, Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw in Noord-Holland, Willemien Koning, boerin en Statenlid CDA Noord-Holland, woordvoerder landbouw en milieu en Frank Frohwijn CDA-Lijsttrekker voor het Waterschap HHNK.

Welke kant gaat het op met mestbeleid, fosfaatwetgeving, dieraantallen en gewasbeschermingsmiddelen? Hoe wordt strijd tegen verzilting opgepakt? Hoe zorgen we voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten en voldoende personeel? Hoe spelen we in op de maatschappelijke wens rond duurzaamheid, toename van biodiversiteit en kringlooplandbouw? Zijn daar verdienmodellen voor te vinden? Wat is de toekomst van de pulsvisserij? Al deze zaken zullen aan de orde komen vanuit de provinciale en landelijke invalshoek