Verkeer, hoe zat het ook alweer?

31-03-2019, 18:02 | Lezersnieuws | Nel van Dalen

Datum:

woensdag 15 mei 2019, 19:30

Locatie:

Dorpsstraat 15
De Kastanjeboom
Dirkshorn

Arjen de Groot, van Go Safe, voorheen verkeerseducatie, geeft een lezing over verkeer in de praktijk. In de opfriscursus gaan wij niet uit van theoretische kennis, Wij gaan juist in op de toepasbaarheid van de regelgeving in de praktische verkeersdeelneming. Voorrang, vrije doorgang en rotondes zijn onderdelen waar mensen vaak moeite mee hebben. Het kunnen filteren van belangrijke informatie voor het oplossen van de verkeersopgave. Dit resulteert in het mijden van bepaalde gebieden of wegen. Als men dan toch in een moeilijke situatie komt gaat men vaak uit stress verkeerde beslissingen nemen in het verkeer. Door te inventariseren in welke gebieden of op welke wegen de problemen liggen kunnen we hier uitleg over geven en helderheid scheppen. Iedereen kan zo tot een veilige verkeersdeelname bereiken. Op dinsdag 16 april 2019, de Kastanjeboom in Dirkshorn Zaal open om 19.30 Entree: leden gratis, niet leden €5.00 Opgave bij Nel v Dalen danoek@quicknet.nl