• wintertaling

    Do van Dijck

Vogelcursus: vogels in de winter

15-08-2018, 08:48 | Lezersnieuws | Truus van der Chijs

Datum:

maandag 3 september 2018, 19:30 tot 22:00

Locatie:

Schoenmakerspad 1
Centrum De Nieuwe Nes
Schagen

Zodra het broedseizoen voorbij is trekken veel vogels uit Nederland naar het zuiden, maar uit het hoge noorden komen juist vogels naar Nederland om hier de winter door te brengen. De insecteneters, zoals bijvoorbeeld zwaluwen gaan naar het zuiden. Onze grutto?s vertrekken ook maar er komen rosse grutto?s voor terug. Natuurlijk blijven ook veel vogels gewoon in Nederland, bijvoorbeeld merel en koolmees. Alles hangt af van het voedselaanbod. Wilt u ook wel eens weten welke vogels in de winterperiode hier zijn, kom dan naar de vogelcursus bij vogelwerkgroep Tringa. Daar leert u in een combinatie van binnen- en buitenactiviteiten de vogels herkennen. Maurice Knijnsberg geeft de cursus. De najaarscursus start op maandag 3 september. De theorieavonden zijn op zes maandagavonden van 19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 te Schagen. Op zes maandagavonden worden eenden, ganzen, zwanen, plevieren, roofvogels, lijsters, uilen, steltlopers en snippen behandeld. Het zijn de vogels die je in deze periode kunt zien. De andere theorieavonden zijn op maandagavonden 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 november . Naast de theorieavonden zijn er ook drie excursies. Een op zondag 23 september naar Koedijk en Geestmerambacht, op zondag 7 oktober naar Abbestede, zondag 4 november naar Vooroever en Kuitje bij Den Helder. De cursus wordt voor cursisten via internet ondersteund.

Opgave en informatie bij Trudi Boekel, telefoon 06 22 33 47 11 of per e-mail tboekel@osl.nl