• Spiegeling op strand

    Arie Spigt, Breezand

Foto van de Maand

05-03-2019, 14:17 | Lezersnieuws | R.

Foto van de maand februari Fotowerkgroep 't Perspectief

 

 

De Fotowerkgroep 't Perspectief (FWG) uit Anna Paulowna heeft een aantal actieve leden welke hun foto-hobby in diverse facetten beoefenen. Om eenieder nog enthousiaster te maken voor deze mooie vrijetijdsbesteding wordt er, naast de geplande activiteiten, gewerkt met een 'halfjaar thema'. Als onderwerp voor de 1e helft 2019 is gekozen voor het onderwerp "Fruit". Het is aan de leden om hier een creatieve, fotografische invulling aan te geven.

 

Tijdens onze bijeenkomst op 20 februari jl. stond in het teken van: Hoe, wat en waarom bij het "Manuel" instellen/werken in de fotografie. Opnamen met een lange belichtingstijd vragen nu eenmaal om een andere benadering. Te vaak komt het voor dat men, gemakshalve, in de "auto-stand" werkt en het, doorgaans geavanceerde, toestel het reken- en meetwerk laat doen. De uitdaging welke onze leden aangingen lag vooral in het leren beheersen van dit altijd weer lastige onderdeel.

 

Na de pauze vond ook deze keer de verkiezing "Foto van de maand" plaats. Een prachtige (strand-) opname met een kristallen bol, kreeg de meeste stemmen. De maker, Arie Spigt uit Breezand kwam met deze treffende plaat als winnaar uit de puntentelling. Hij verdiende hiermee naast grote waardering van zijn mede clubleden ook de 'eeuwige roem'.

 

Wilt u meer weten hoe onze clubavonden er uitzien en wat wij zoal doen op fotografisch gebied? Kom dan gerust eens kijken op één van onze clubavonden of neem contact op met via secretaris@fwgperspectief.nl. Wij komen eens in de veertien dagen op de woensdagavond bij elkaar in het Cultuurkerkje Oudesluis, Noorderweg 14a te Oudesluis. Aanvang 19:30 uur. Welke dagen en welke activiteiten er zijn kunt u terugvinden op onze website: www.fwgperspectief.nl.