• foto van de praktijk

    Astrid Moras
  • bord van de praktijk

    Astrid Moras

Nieuwe leespraktijk gestart in 't Veld: Van leesprobleem naar leesplezier

12-06-2019, 14:25 | Lezersnieuws | Astrid

Astrid Moras (leerkracht en leesspecialist) is vol enthousiasme gestart met haar eigen leespraktijk aan de Tjaddinxlaan 25 in ’t Veld. Kinderen vloeiend leren lezen is haar passie. De kunst van het lezen verloopt niet bij elk kind vanzelf. Sommige kinderen hebben hierbij net iets meer aandacht nodig. Hun ouders krijgen vanuit school het advies om met hun kind thuis te oefenen met lezen. Om verschillende redenen lukt dit niet altijd. Astrid heeft het geduld, de kennis en de ervaring om deze kinderen effectief te helpen bij deze oefening.

Bij de meeste kinderen verloopt het aanvankelijk lezen in een vlot tempo. Elke week leren de kinderen in groep 3 een aantal nieuwe letters waarbij ze als vanzelf steeds nieuwe woorden lezen. Echter, bij sommige kinderen verloopt dit proces een stuk trager en raakt het achter bij de rest van de klas. Deze kinderen gaan vaak spellend of radend lezen. De motivatie om te leren lezen wordt minder, soms wordt het kind onzeker of faalangstig.

Wanneer het kind doorstroomt naar de midden- en bovenbouw van de basisschool is het kind nog zo bezig met het technisch lezen dat het niet toekomt aan belevend lezen. Het kind heeft dan meestal ook moeite met begrijpend lezen en studerend lezen bij de zaakvakken. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen laag scoren op (cito) toetsen. Vaak hebben zij dan het plezier in lezen, in leren en in school verloren.

Werkwijze: leesmotivatie middels boekpromotie. Voor elk kind het juiste boek! Deze gezellige praktijk staat vol met de mooiste kinderboeken: 

-toneelleesboeken

-samenleesboeken

-zoeklicht informatief

-gedichten- en moppenboekjes

Op een niet-schoolse maar wel professionele wijze helpt Astrid kinderen bij het overwinnen van verschillende leesproblemen:

*spellend of radend lezen

*geen leesbegrip: het kind begrijpt niet wat hij/ zij gelezen heeft

*faalangst, het kind is onzeker geworden

*leesachterstand op school, hierdoor loopt het kind ook bij andere vakken een achterstand op

Astrid kan kinderen helpen om vlot en vloeiend te leren lezen, de teksten te begrijpen en bovenal om hun plezier in (leren) lezen terug te krijgen. Zij maakt samen met het kind veel leeskilometers zodat het lezen steeds makkelijker en leuker wordt. Daarnaast praat zij met het kind over de inhoud van het boek en bestuderen zij de tekst zodat ook het leesbegrip ontwikkeld wordt.

Voor meer informatie over haar werkwijze kijkt u op de website: www.lees-probleem.nl

Of mail naar: info@lees-probleem.nl