• Marjan Leijen aan de Grote Sloot met op achtergrond poldermolen Zuider-G in Burgerbrug

    Helga Wagemaker

Waterschap, wat valt er te kiezen?

12-03-2019, 12:17 | Lezersnieuws | Marjan

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de waterschappen. Er valt wat te kiezen!

Water en vrouw. In de Noordkop is Marjan Leijen (56, Warmenhuizen) de enige lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen. Ook is ze een van de weinige vrouwen in het waterschap. Vertel! Wat heb je met water? "Ik  heb altijd veel affiniteit gehad met water en landschap. In Wageningen heb ik cultuurtechniek gestudeerd. Toen ik korte tijd bij een waterschap werkte in 1999, zag ik dat er nauwelijks vrouwen in het bestuur zaten. Dat was de aanleiding om me aan te melden als kandidaat.

Waarom zijn waterschappen belangrijk? "Waterschappen zorgen voor waterveiligheid. Daarnaast zorgt het waterschap ook voor voldoende water. Niet teveel maar ook niet te weinig. Dat vraagt zorgvuldig waterbeheer. Ten slotte is het waterschap ook verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater. Noord Holland ligt voor 90 % onder zeeniveau. Als er geen waterschap zou zijn, zouden we grotendeels onder water lopen." Leijen voegt er aan toe dat er over deze kerntaken geen discussie is. Wel over de vraag hoe we omgaan met de actuele ontwikkelingen van klimaat en energie. En op welke wijze we de verduurzaming van ons waterschap uit willen voeren.

Dus er valt wel wat te kiezen bij de waterschapsverkiezingen? "Er staan het waterschap flinke opgaven te wachten zoals de klimaatontwikkelingen, energietransitie, afname biodiversiteit en een nieuw belastingstelsel voor het waterschap. Dat vraagt meer van een bestuurder dan een technisch antwoord. Hier spelen ook ambities en afwegingen een rol.  Daarom is het goed om te kijken wat de verschillende partijen hiermee willen. Dat kan bijvoorbeeld via de stemwijzer. Voor de PvdA geldt altijd dat bij de keuzes die wij maken, onze groene en sociale uitgangspunten leidend zijn."

Geef eens een voorbeeld? Leijen hoeft hierover geen moment na te denken: "Op ons initiatief hebben we in het waterschap ons kwijtscheldingsbeleid verruimd. Door onze inbreng is er meer aandacht voor microplastics in ons oppervlaktewater en voor herstel van biodiversiteit. Daarnaast hebben we nu een socialer inkoopbeleid. Dat wil zeggen dat er bij elke inkoop en aanbesteding moeite gedaan moet worden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. Dat zijn zo een paar voorbeelden."

Marjan Leijen roept iedereen op om naar de stembus te gaan op 20 maart. Voor zowel de provincie als het waterschap. Er valt echt wat te kiezen!