• Photographer: Aico Lind.

17 Noord-Hollandse vrijwilligersinitiatieven geholpen met geld

REGIO Maar liefst 17 projecten van groene vrijwilligersgroepen worden dit jaar blij gemaakt met een bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds. In totaal verdeelt de provincie Noord-Holland € 45.000. Er waren 34 aanvragen. Uit de voorstellen blijkt de enorme creativiteit van de vrijwilligers.

De Provincie Noord-Holland stimuleert het vrijwilligerswerk in de natuur. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim € 600.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terreinbeherende Organisaties, waarvan € 45.000 is bestemd voor het Betrekken bij Groen Fonds. Met dit geld worden allerlei partijen uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur te realiseren.

De jury bestond uit Sjakel van Wesemael van PWN, Evert Middelbeek van het Amsterdamse Bos en Tetje Falentijn van Landschap Noord-Holland. Zij vertegenwoordigen de terreinbeheerders in Noord-Holland. Dit zijn het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Een paar regionale gehonoreerde projecten in de Noordkop en Westfriesland: in Hoorn worden jonge statushouders betrokken bij stadslandbouw. In Eenigenburg gaan bewoners de planten van de Westfriese Omringdijk bij het dorp inventariseren. In de Zijpe worden meer gezinnen betrokken bij herstel en onderhoud van de bijzondere houtwallen langs de Korte Ruigeweg. Werkgroep de Groene Kern in Schoorl herstelt het complex Duinwijk op de rand van het dorp Groet en de Groeterpolder. Het gaat om het aanpassen en verbeteren van de duinrellen, het planten van bomen en struiken zodat er een samenhangend geheel ontstaat. Ook