• Charles van der Mark: "De fietser krijgt de wind mee van alle partijen."

    T. Passant.

Aandacht genoeg voor fietser?

SCHAGEN In de verkiezingsprogramma's van de gemeente Schagen speelt de fiets vaak een belangrijke rol. In het programma van het CDA wordt de fietser zelfs 57 keer genoemd, al ligt dat vooral aan het benoemen van vaak dezelfde maatregelen in de 'oude' gemeentes van Schagen. Charles van der Mark, secretaris van de Fietsersbond afdeling Noordkop, boog zich over de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Den Helder, Hollands Kroon én uiteraard Schagen, waartoe we ons dit keer in deze krant beperken.

Om maar met de deur in huis te vallen: zowel bij het CDA, als bij de PvdA en de VVD zijn fietsers het beste af. Vrij veel partijen zijn voorstander van een snelfietsroute langs de N245. Het CDA wil beter onderhouden fietspaden en noemt onder andere heel concreet de wens voor een fietspad langs de Diepsmeerweg in Warmenhuizen, door het Zwanenwater en langs de N245. De N245 staat ook wel bekend als de S3.

LANGZAME VERKEERSDEELNEMER Bij D66 staat – volgens eigen zeggen – de langzame verkeersdeelnemer centraal. Behalve 'meer aandacht' voor fietsroutes, een recreatieve fietsroute langs de 25 kernen, zwerffietsen en voldoende parkeerplaatsen voor fietsers wordt dit niet uitgewerkt.

Duurzaam Schagen wil betere en veiligere fietspaden tussen de dorpskernen en verbeterde oversteken: weinig concreet.

GroenLinks wil minder auto en meer fiets. In woongebieden wordt 30 km de norm. Ook wordt er een lans gebroken voor een autoluwe binnenstad met voorrang van de fiets ten opzichte van de auto.

CONCREET JESS is heel concreet met fietsplannen: het verbeteren van het fiets-/voetpad langs de
Zeeweg, een snelfietsroute langs de N245 en een fiets-/wandelpad langs de Tolkervaart.

DRIE ROUTES Het hoofdstuk Verkeer van de PVDA begint met drie gewenste fietsroutes: langs de N245, door de duinen van Callantsoog naar Sint Maarten en langs de Dergmeerweg in Warmenhuizen.

30 KILOMETER In het programma van de Seniorenpartij is ook 30 kilometer de norm in woongebieden. Verder wil men vooral aandacht voor recreatieve fiets- en wandelpaden.

OPLAADPUNTEN De SP wil betere en veiligere (recreatieve) fietsroutes met oplaadpunten voor de elektrische fiets.

VEEL AANDACHT In het programma van de VVD en met name in het hoofdstuk Vervoer veel aandacht
voor de fiets: bredere, liefst vrij liggende fietspaden i.v.m. ontwikkelingen (snelle fietsen) en onder andere het aantrekkelijker maken van de fiets voor woon-werkverkeer.

NAAR SCHOOL Wens4U noemt fietsers twee keer: de partij lijkt tevreden met de huidige fietsroutes maar benoemt fietsroutes naar school als belangrijk aandachtspunt, waarvan - spreekwoordelijk - akte.

BELANGENBEHARTIGER De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op plekken waar dat nodig is. Charles van der Mark: "Dat doet de Fietsersbond al meer dan veertig jaar, de afdeling Noordkop vanaf 2002, omdat we geloven dat fietsen overal goed voor is: voor de bereikbaarheid van steden, voor het milieu, voor je plezier en voor een gezond leven."

De bond heeft door het land heen, tal van lokale afdelingen en organiseert jaarlijks de verkiezing 'Fietsstad van het jaar'.

In 2018 is dat de gemeente Houten.