• Afran Groenewoud: - Iedereen mag mij aanspreken zodat ik hun verhaal mee kan nemen bij het maken van provinciaal beleid. -

    Marc Moussault

Afran Groenewoud: geluid Noordkop laten horen

WIERINGERWAARD Afran Groenewoud heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten. Hij wil hiermee de verhalen uit de Noordkop laten horen bij het beleid dat gemaakt wordt op het gebied van woningbouw, openbaar vervoer en duurzame energie.

Marjan Hartog-Feddema

WAAROM PROVINCIALE STATEN? "Ik kijk graag naar het grotere plaatje," laat Afran op deze vraag weten. "Het maken van beleid stopt niet bij de grens tussen Hollands Kroon en Schagen of Den Helder. De buslijnen van het openbaar vervoer lopen door. Het is goed om te kijken wat mensen in de gehele provincie nodig hebben en ik vind het belangrijk dat daarbij het geluid van de mensen uit deze unieke regio vertolkt wordt. Wat zijn hun wensen, waar lopen zij tegenaan, hoe kan ik hen helpen? Iedereen mag mij aanspreken om hun verhalen mee te kunnen nemen."

HEBBEN DE PROVINCIALE STATEN WEL INVLOED? "Het bijzondere aan het beleid op niveau van de provincie is dat het ervoor zorgt dat veel zaken goed verlopen, zonder dat mensen dat door hebben. De provincie komt soms in opspraak wanneer zij ergens tegen zijn, bij bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Maar de provincie is ook vóór lokale plannen op het gebied van woningbouw, openbaar vervoer en rond duurzame energie. Je kunt het belang van provinciaal beleid vergelijken met een flatgebouw. Als je er bakstenen uittrekt zal dat misschien in het begin niet zoveel verschil maken. Maar te veel bakstenen eruit halen zal het geheel onstabiel maken. Zoals bij het spel 'Jenga'. Samenhang en stabiliteit wordt bewaakt in Provinciale Staten, voor heel Noord-Holland."
VOOR IEDEREEN Afran is lid van D66. Het spreekt hem aan dat deze partij bij de beslissingen van nu rekening houdt met de invloed daarvan op de toekomst. Maar hij geeft ook aan dat hij in de eerste plaats een inwoner van Noord-Holland is. Met zijn vriendin en twee jonge kinderen woont Afran nu ruim twee jaar in Hollands Kroon, in Wieringerwaard. Daarvoor woonde hij in Amsterdam, waar hij lid is geweest van de stadsdeelraad. Daar vertolkte hij de mening van 70.000 mensen uit dat deel van de stad. Afran heeft goed vergelijkingsmateriaal en ziet dat de Noordkop vele economische motoren heeft met haar bloembollen, akkerbouw, melkveebedrijven en diverse vormen van duurzame energie in de vorm van wind, water en zon. "Doordat dit wezenlijk verschilt van de Randstad vind ik het belangrijk om de meningen en verhalen uit dit gebied daar te laten horen. Hier een buslijn laten vervallen heeft meer invloed dan diezelfde actie in Amsterdam. Er is hier ruimte voor windmolens en zonneweides, maar de mening van mijn streekgenoten daarover moet goed meegewogen worden."

DUURZAME WONINGEN "Doordat het inwonersaantal in de Noordkop afneemt, lijkt het alsof woningen voor dit gebied geen prioriteit hebben. Maar juist om de jongeren met hun kennis hier te houden en de bedrijven van hun ouders over te laten nemen, is woningbouw belangrijk. Dat deze gebouwd worden volgens duurzame principes ook. Hoe fijn is het om geen energiekosten te hebben, omdat je het zelf opwekt?"

i De Provinciale Staten verkiezingen zijn op 20 maart. U kunt uw stem uitbrengen in alle stemkantoren in Hollands Kroon of in de mobiele stembus. Afran Groenewoud staat op nummer 9 op de lijst van D66.