• De accommodatie van Sint Boys/DES in Sint Maarten, een van de sportclubs in de gemeente Schagen.

    KNVB.

AGV-cursus voor sportclubs

SCHAGEN De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wordt per 25 mei aanstaande van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven en overheden, maar ook vrijwilligersorganisaties, precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook sportverenigingen uit de gemeente Schagen moeten daarom de komende tijd aardig wat inspanningen verrichten om tijdig klaar te zijn voor deze wet.

De wet heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico's die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors. CURSUS De Sportadviesraad Schagen vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn. Samen met Team Sportservice Schagen organiseert de gemeente daarom een cursus om de verenigingen 'AVG-proof' te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten cursisten door een expert begeleiden", meldt Natasja Verhoeve namens de gemeente. ONLINE TOOL De online tool is noodzakelijk voor bijwonen van de bijeenkomsten. Als vereniging kan men op twee manieren toegang krijgen tot de online tool: Optie 1: de club heeft van de sportbond toegang gekregen of middels een kleine bijdrage toegang verschaft tot de online tool. Optie 2: de sportbond heeft geen licentie afgenomen bij Stichting AVG Verenigingen of de vrijwilligersorganisatie is geen sportvereniging. De vereniging kan zij toegang krijgen tot de tool via Team Sportservice voor een eenmalig bedrag van €25,- CURSUS Team Sportservice Schagen organiseert woensdag 6 en woensdag 27 juni deze korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden. Deelnemen? Geeft u zich dan op voor de cursus via www.jouw.teamsportservice.nl/schagen/nieuws/avgschagen.

Voor meer info: Kick de Groot van Team Sportservice Schagen. Mail naar kdegroot@teamsportservice.nl of bel 0224-214774.