• domusmagnus.com

Alzheimer Café Schagen

SCHAGEN  Alzheimer Café Schagen organiseert woensdag 14 februari een avond in het Alzheimer Café in zorgcentrum De Bron aan de Kogerlaan in Schagen.

Het onderwerp van deze avond is: 'Eigen regie bij dementie', kan dat wel? Gastspreker is Paul-Jeroen Verkade, regio- en casemanager bij Geriant. Omdat bij mensen met dementie in de loop van de ziekte het vermogen afneemt om hun wensen, waarden en voorkeuren onder woorden te brengen, wordt er aandacht besteed aan het boek 'Spreken Over Vergeten'. Het boek is een hulpmiddel voor het borgen van de eigen regie en bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie, hun mantelzorgers en betrokken familieleden en vrienden. Het biedt een leidraad voor het verkennen van wensen, voorkeuren en het beschrijven van het levensverhaal; een hulpmiddel voor het hier en nu en voor de naaste toekomst.

Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur; bijeenkomst start om 19.30 uur.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor het uitwisselen van informatie met andere bezoekers. Ook kunnen bezoekers op de informatietafel folders en andere materialen inzien. De toegang is gratis, aanmelden niet nodig. Voor meer informatie: N. Teeuwisse (0224-751902).