• www.pixabay.com

Begroting 2019 van Schagen kent klein positief saldo

SCHAGEN Schagen heeft de begroting van 2019 klaar. Deze laat een klein positief saldo zien.

Vertrouwen, openheid en duurzaamheid zijn de dragers van de begroting 2019 van de gemeente Schagen. "Het is de basis waarop wij willen werken, zodat we met elkaar trots kunnen zijn op onze mooie gemeente," aldus wethouder Financiën Joke Kruit. "Vanuit deze basis hebben wij de begroting opgesteld. In de begroting staan veel plannen uit ons coalitieakkoord."

Wethouder Kruit wijst er bijvoorbeeld op dat dorpsraden en wijkpanels jaarlijks een budget krijgen van 2 euro per inwoner, dat de gemeente meer woningen wil bouwen en dat zij wil starten met het huiskamerproject in elke kern en meer inzetten op duurzaamheid. "Om alle plannen uit het akkoord volgend jaar al realiseren zou wel heel ambitieus zijn. En dat gaat ook niet lukken, Veel wat we als college willen, zetten we wel volgend jaar in gang."

De begroting voor 2019 sluit licht positief met 3996 euro. Ook de jaren na 2019 verwacht het college in de zwarte cijfers te blijven. Joke Kruit: "Ik maak mij er sterk voor dat we niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt én dat we geen lasten doorschuiven naar de toekomst. Hoewel de cijfers positief zijn, moeten we voorzichtig zijn. Het positieve saldo is maar gering. Bijvoorbeeld omdat we de uitgaven voor de Jeugdzorg zien stijgen. Of omdat we meer geld nodig hebben om in het openbaar gebied onze basis op orde te hebben. Daardoor is er weinig ruimte voor nog meer nieuwe plannen."

De complete begroting 2019 vindt u digitaal op www.schagen.nl/begroting2019. Maandag 15 oktober is er een thema-avond over de begroting. Tijdens deze avond geven medewerkers van de gemeente uitleg over wat er in de begroting staat. De avond is in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Op dinsdag 6 november bespreekt de gemeenteraad de begroting tijdens zijn vergadering. Ook deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom op beide bijeenkomsten.