• Eigen foto.

Clusius College streeft naar waardevol contact met wijk Hoep Zuid

SCHAGEN Tijdens de algemene ledenvergadering van wijkvereniging Hoep Zuid  op maandag 5 maart maakt Clusius College directeur Rob Dekker kennis  met het bestuur van de vereniging. Dekker hecht veel waarde aan een goede samenwerking tussen de groenschool en de woonwijk op een wijze waarbij beide partijen voordeel kunnen hebben van elkaars aanwezigheid. 'Goede buren zijn' is het uitgangspunt van de samenwerking.

De groenschool met 85 medewerkers, 600 leerlingen en 80 studenten is een wezenlijke factor in de wijk in Schagen. Het is belangrijk dat  de woonwijk en de school goede contacten onderhouden en voordeel hebben van elkaars aanwezigheid.

Rob Dekker bespreekt op de avond de jaarlijkse hoogtepunten op de school zoals de kerstdisco, de Open Dagen en een actie als 'Afval opruimen in de woonwijk'. Hij geeft een voorzet voor nieuwe initiatieven zoals het opzetten van kleinschalige volkstuinen, tuinonderhoud, of surveilleren van wijkbewoners tijdens pauzes of examens. Allemaal initiatieven waar de school en de wijk Hoep Zuid een gezamenlijk voordeel hebben. Resumé: maandag 5 maart, 20.00 uur in de kantine van het Clusius College Schagen: algemene ledenvergadering wijkvereniging Hoep Zuid met kennismakingsgesprek nieuwe directeur Clusius College Rob Dekker