• Aangeleverd

Dagboek van Clusius docente Gemma Pijnacker op NPO Radio 1

SCHAGEN Docente Nederlands Gemma Pijnacker van het Clusius College in Schagen presenteerde in het bekende radioprogramma Taalstaat van icoon Frits Spits op NPO Radio 1 haar schooldagboek.

Het dagboek dat de docente gedurende een week bijhield, bevatte mooie momenten. Frits Spits vroeg eerst naar het speciale karakter van het groene onderwijs en de examenstress. In haar dagboek benadrukte Gemma de tien minuten 'vrij lezen' waarmee zij iedere les begint. 'Om het plezier in het lezen te stimuleren'. Dat kon neerlandicus en boekenliefhebber Spits wel waarderen. De mysterieuze rode peper op het bord van het lokaal Nederlands van Gemma kwam ook ter sprake. Speciaal bedoeld voor leerlingen die even een extra stimulans nodig hebben. Succes gegarandeerd.

Gemma genoot naar eigen zeggen van het impulsieve gedrag van de gemiddelde vmbo leerling en toonde haar afkeer van de verplichte samenvatting in het examen Nederlands. 'Flut', noemde zij dat eigenzinnig.    

De Schager Paasvee kwam in het radiodagboek ook even langs. Een speciale schrijfopdracht (zakelijke brief aan de burgemeester) was een originele en actuele toepassing. Op de donderdag van haar dagboek stond Gemma stil bij het laatste examendictee. De instelling van de schooldichter op het Clusius College Schagen vond Spits een regelrechte voltreffer.