• De stoet trekt door Schagen...

    Nationaal Archief

De 'Rooie Rakkers' in 1983

SCHAGEN Niet alleen in grote steden als Amsterdam en Den Haag wordt gedemonstreerd, maar ook in Schagen laat men zich af en toe horen. Hier wonen ook mensen die zowel landelijk- als lokaal beleid kritisch volgen. Soms bundelt men krachten om tot een ludieke actie te komen.

17 september 1983 verzamelde een aantal kritische Schagenezen zich op de Markt. Linkse partijen en de FNV riepen op om te protesteren tegen het 'armoedige' beleid van de regering. De demonstranten hadden een 'armoedekar' samengesteld waarmee ze een rondgang door Schagen maakten. Het kon allemaal anders, volgens hen. Spandoeken met leuzen als: 'bezuinigen is geen werk' en 'er is geld zat' werden in de stoet meegedragen. De socialisten wilden het geld 'halen waar het zit en brengen waar het hoort'. De armoede moest bestreden worden door de rijken meer belasting te laten betalen en de minimumlonen evenals de uitkeringen te verhogen. Na de rondgang met de kar gingen de demonstranten naar het Regiocentrum 'De Noordkop' aan de Mauvestraat om naar een toespraak van Ria Beckers (Politieke Partij Radicalen, PPR) te luisteren. De bijeenkomst werd opgeluisterd met muziek van de reggaegroep 'Nimfo' en koor 'Rooie Toon'.

De PPR van Ria Beckers is evenals de CPN (Communistische Partij Nederland) en de PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) opgegaan in GroenLinks. GroenLinks is een progressieve partij waarin naast radicalen dus ook communisten en pacifisten zitten. Gezamenlijk hebben zij gemeen dat zij 'duurzaamheid' als leidend beginsel nastreven (groen). De groene partij doet mee aan de verkiezingen in maart a.s. De 'rode' geluiden zijn bij lange na niet verstomd in Schagen. Niet zo lang geleden trokken FNV en SP ten strijde tegen het Wmo-beleid van de gemeente en met succes. En op dit moment doen socialisten er van alles aan om buslijnen te behouden en ook daar horen (ludieke) acties bij...