• Wikimedia

Dementie vriendelijke gemeente Schagen

SCHAGEN De komende jaren krijgen we als samenleving steeds meer te maken met dementie. Mensen met dementie willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en mee blijven doen in de maatschappij.


Hiervoor is het essentieel dat hun omgeving hen erkent en aanvaardt zonder vooroordelen en taboes, en dat ook mantelzorgers, partners, familie en vrienden van de mensen met dementie erkenning vinden voor hun positie en ondersteuning krijgen bij hun taak.
Woordvoerster Ans Heijne namens de gemeente Schagen: "Als gemeente willen we er alles aan doen om dit mogelijk te maken. Natuurlijk kunnen we dat niet alleen! Samen met organisaties en inwoners, samen met u dus, willen wij werken aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Uw rol hierin is misschien belangrijker dan u denkt. Het Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord, Stichting Geriant, Stichting Wonen Plus Welzijn,
Stichting Alzheimer Nederland afdeling Noord-Holland-Noord, Woonzorgrgroep Samen en de gemeente Schagen nodigen u daarom graag uit deel te nemen aan de startbijeenkomst op: donderdag 21 juni 2018 van 16.30 – 20.00 uur in De Ondernemerscentrale aan de Oostwal 2 in Tuitjenhorn."

"Het definitieve programma volgt nog. Aan het eind van de middag wordt u ontvangen met een lichte maaltijd. Wethouder Sigge van der Veek zal de bijeenkomst openen. Gedurende de avond verkennen we met een gevarieerd en interactief programma verschillende aspecten van Samen Dementie Vriendelijk. Zie ook: https://samendementievriendelijk.nl ."

"Verschillende mensen met professionele of persoonlijke ervaring met dementie helpen ons een helder beeld te krijgen van de behoeften van dementie-patiënten en hun mantelzorgers in de gemeente Schagen. We hopen van harte u op 21 juni te mogen ontvangen. Heeft u inhoudelijke vragen ? Dan kunt u ons mailen via: Eric.Grootantink@schagen.nl"

NB: Aanmelden? Mailt u dan met Nazrien Pirbux: Nazrien.Pirbux@schagen.nl