• YouTube

Dierenleed in Schagen op ‘Dag van het dier’??

SCHAGEN Vijf dierenorganisaties, Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, stichting Dierennood, Ganzenbescherming Nederland en Rechten voor al wat leeft hebben een brandbrief naar de gemeente Schagen gestuurd in verband met het onnodige dierenleed dat plaats gaatvinden donderdag 12 juli op de zogenaamde 'Dag van het dier'.

De dierenorganisaties gaan tevens bezwaar maken tegen de door de gemeente verleende vergunning voor dit evenement. Op deze 'Dag van het dier' worden dieren ter vermaak van de mens naar het marktplein in Schagen gezeuld om van 9.00 tot 15.00 uur in een temperatuur van naar verwachting rond de 26 graden op een drukke markt vol mensen tentoongesteld te worden. De titel van dit evenement 'Dag van het dier' suggereert dat het dier centraal staat, maar niets is minder waar: de dieren  worden slechts gebruikt als attractie. Veel van deze dieren zijn ook nog eens prooidieren (konijnen, kippen en ganzen) en het tonen in een drukke menigte geeft hen onnodige angst en stress. Er is geen redelijk doel om de dieren op deze manier zo in hun welzijn aan te tasten. Het is bovendien een heel verkeerd voorbeeld voor de bezoekers. Een dier is er niet slechts voor ons vermaak. Een dier heeft ook een eigen intrinsieke waarde waar wij rekening mee dienen te houden, aldus de Wet dieren. En volgens het Besluit houders van dieren moeten dieren zich natuurlijk kunnen gedragen, en dat kunnen zij op dit evenement beslist niet. De dierenorganisaties hebben de gemeenteraad van Schagen dringend verzocht om in verband met de aantasting van het dierenwelzijn voortaan geen vergunningen meer te verlenen voor evenementen waar dieren ter vermaak tentoongesteld worden of gedwongen worden zich onnatuurlijk te gedragen.

Mensen die dieren willen bezoeken kunnen naar een kinderboerderij gaan, naar een dierentuin of naar een dierenopvang. Het leuren met dieren op deze zogenaamde 'Dag van het dier' bezorgt de dieren alleen maar onnodige angst en stress. Voor dit doel worden de dieren eerst uit hun vertrouwde omgeving gehaald en zitten tijdens het vervoer in de hitte voor langere tijd opgesloten in een wagen. Aangekomen bij het evenement kunnen de dieren niet natuurlijk reageren op allerlei omstandigheden zoals muziek, veel mensen, drukte en lawaai. Ze kunnen niet weglopen of zich terugtrekken. Dit alles geeft de dieren veel stress. Zij weten immers niet dat dit maar voor tijdelijk is en ze straks weer rustig op hun vertrouwde plek terugkomen. En zeker voor pasgeboren dieren zoals kuikentjes en konijntjes is het tentoonstellen op een markt niet fijn en levert de dieren onnodig angst en stress op. Ook geldt dit in hoge mate voor de koeien met hun kalfjes. Zij horen gewoon rustig en veilig met hun kalf in de wei te staan. Daarbij komt dat er op dit evenement ook nog eens ganzen, die prooidieren zijn. ter vermaak door het drukke publiek gedreven worden en een bok een bokkenkar moet trekken. Beide zijn dieronvriendelijke attracties die de dieren onnodig leed berokkenen. In 1963 werd met de intrede van de Dierenbeschermingswet de hondenkar verboden in verband met ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Ook de bokkenkar is sindsdien gelukkig tot een ver verleden gaan horen. Het is te triest voor woorden dat de bokkenkar nu weer zijn intrede doet op dit festijn.

NB De redactie van het Schager Weekblad neemt afstand van bovenstaande tekst. Slechts de tekst van de 'brandbrief' van de dierenorganisaties is integraal overgenomen.