• Doorgang van de Dorpsstraat naar Oudewal: lastig voor het verkeer.

Dorpsraad Warmenhuizen volop in actie

[WARMENHUIZEN] De Dorpsraad Warmenhuizen is de laatste tijd actief betrokken geweest bij allerlei zaken die van belang zijn voor de dorpsgemeenschap. Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het woonplan Vincetiusschool.

,,Met de werkgroep van dit project en de naburige bewoners aan de Kiebos heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden om de partijen op een lijn te krijgen en dat is niet zo lang geleden gelukt", zegt woordvoerder De Ruijter. ,,Ook hebben wij signalen aan de gemeente Schagen doorgegeven over de verkeersdrukte in Warmenhuizen en de daarmee samenhangende problemen als het verkeer vast komt te staan. 

"En we hebben aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers, binnen en buiten het dorp", vult voorzitter T. Zutt aan. 

In navolging van andere gemeenten in Noord Holland ondersteunt de Dorpsraad Warmenhuizen het streven om het dorp geheel te voorzien van glasvezel E-fiber, waardoor internet veel sneller gaar werken. ,,En ook kunnen de bewoners van de buitengebieden - denk hierbij ook aan (agrarische) bedrijven - op internet worden aangesloten."

Als laatste punt van aandacht wil de Dorpsraad vinger aan de pols houden over de algemene ontwikkeling van het dorp: is er over 20 jaar sprake van groei of krimp van de bewoners? Zou er sprake zijn van een behoorlijke krimp, dan heeft dit directe gevolgen voor het aantal leerlingen op de lagere school en het aantal (sport)verenigingen in Warmenhuizen. Iedere eerste maandag van de maand vindt een vergadering plaats van de raad. Locatie is Dorpshuis Warmenhuizen aan de Dorpsstraat 126.
Voor tips of informatie kunnen inwoners contact opnemen met de voorzitter: e-mailadres: tpzutt@quicknet.nl. Algemene informatie is te vinden op de site: www.dorpsraadwarmenhuizen.nl.