• Friso Teerink, voorman van Duurzaam Schagen.

    Rondjezijpe.nl

Friso Teerink voert lijst Duurzaam Schagen aan

SCHAGEN Zoals verwacht is Friso Teerink (foto) de kopman van de lijst van Duurzaam Schagen voor de verkiezingen van woensdag 21 maart. De volledige lijst van de lokale partij ziet er als volgt uit.

1. Friso Teerink (Schagen) 2. Ron Verhoef (Schagen) 3. Kees Groen (Schagen) 4. Jean Paul Manneveld (Schagen) 5. Diedrik Nater (Sintmaartensvlotbrug) 6. Niko Lieshout (Schagen) 7. Wim Polle (Schagen) 8. Siem Stam (Schagen) 9. Hans Jong (Schagen) 10. Brugt Hoogland (Callantsoog) 11. Annemieke Bergfeld (Schagen) 12. John ten Wolde (Schagen) 13. Wim van Gelder (Petten) 14. Jan Kuindersma (Dirkshorn)

Lijsttrekker Friso Teerink is al sinds 2002 lid van de gemeenteraad van Schagen. Als fractievoorzitter is hij het gezicht van Duurzaam Schagen. Hij is een ervaren en gedreven raadslid die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt en ook het debat niet schuwt. Duurzaam Schagen is als sinds 1994 actief in de lokale politiek met thema's als duurzaamheid, ecologie en circulaire economie. Duurzaam Schagen is er van overtuigd dat welvaart ook mogelijk is zonder economische groei. Bij Duurzaam Schagen hebben bomen en groen altijd op de eerste plaats gestaan. Vooral de strijd tegen de grootschalige bomenkap en het verdwijnen van het openbaar groen, tegen de gifspuit en voor ecologisch groenbeheer, in evenwicht met de natuur. Duurzaam Schagen staat ook voor sociale rechtvaardigheid en is tegen maatschappelijke ongelijkheid.

Friso Teerink levert als ervaren raadslid een actieve bijdrage aan het goede functioneren van de gemeenteraad. Hij is voorzitter van de raadadviescommissie Samenleving en als zodanig lid van de Agendacommissie. Hij is lid van de Werkgeverscommissie die namens de raad de griffie aanstuurt en is natuurlijk actief als lid van het Presidium, dat zorgt voor een goede vergaderorde in de gemeenteraad. Hij wil zich ook de komende vier jaar weer inzetten. Door de dorpsraden ook financieel te ondersteunen. Maar ook door uitvoering te geven aan de klimaatakkoorden van Parijs door onder meer gasloos te bouwen en bestaande bebouwing te vergroenen. Ook wil hij strijden tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale in de Pettemerduinen en tegen de bouw van zonneweiden ten koste van landbouwgrond, maar vooral ten koste van ons kostbare buitengebied. Duurzaam Schagen is tegen de bebouwing van ons strand met strandhuizen en lodges.