• Marc Moussault

'Geen kermisattracties op ons strand'

Europees Hof doet vandaag uitspraak

Hans Duin

ZIJPE Het uur U klinkt. Het is woensdag 7 november, een spannende dag voor Cor Koning en allen, die hechten aan het authentieke Zijper landschap. Het Europees Hof doet uitspraak over de zaak, die de plannen voor 85 strandhuisjes in Petten en 300 pandjes bij Groote Keeten diep in het hart kan raken.

BARRICADEN Koning staat al tientallen jaren op de barricaden voor behoud van de natuurlijke waarden in Zijpe. Hij is de man van bevlogen betogen, een strijdlustig en gevreesd opponent van projectontwikkelaars en anderen, die landschap als toeristische koopwaar zien.

WET De voorzitter van het Zijper Landschap is met zijn geestverwanten fel tegen de bouw van strandhuizen in Petten en vakantiewoningen in de Boskerpolder, bij Groote Keeten."We willen geen kermisattracties, want zo noem ik die huisjes, op ons mooie strand. We hebben het, net als in de Boskerpolder, over een gebied dat onder de werking van Natura 2000 valt, onder de habitatrichtlijn. En dat is niet zo maar een versje uit een sprookjesboek, dat is een keiharde wet, waar iedereen zich aan te houden heeft."

STIKSTOF Koning vervolgt: "Het gaat om de extra hoeveelheid stikstof, die door de woningen en het toegenomen autoverkeer, ontstaat. Die komt boven het toelaatbare te liggen. We zijn daar al een hele tijd over aan het soebatten. Tot en met de Raad van State. Daar hebben ze advies gevraagd aan het Europese Hof. Hun preadvies zag er voor ons heel gunstig uit. Als dat vandaag wordt bevestigd, behouden we kostbare natuur. Het is echt een hele strijd geweest, waarbij we zeker bij het plan Boskerpolder soms op schandalige wijze zijn behandeld."

PALLAS Koning en de zijnen strijden op vele fronten. Ook tegen de bouw van Pallas, de nieuwe reactor: "Er was vorige week weer een lek. Logisch, de reactor wordt steeds ouder. Ik denk niet dat Pallas er komt. De Belgen hebben samen met Philips het winnende plan en liggen ver voor op Petten. In mijn ogen is het een gelopen race. Gelukkig.".