• De nieuwe, tweede sporthal in 't Veld.

    Henk Cornelissen

Gemeente stort leges nieuwe sporthal terug uit fonds

'T VELD De gemeente Hollands Kroon heeft besloten de leges, die moesten worden betaald voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de tweede sporthal in 't Veld, terug te storten.

Henk Cornelissen

,,We hebben vorig jaar de bestemmingsreserve Economische en Maatschappelijke Stimulering in het leven geroepen en dit is de eerste keer, dat daarvan gebruik wordt gemaakt," aldus wethouder Mary van Gent. ,,De reserve dient voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid in de dorpen en ondersteunt particulier initiatief, dat daartoe bijdraagt."

Het nieuwe gebouw is niet alleen een sporthal, waarmee de topsportfaciliteiten worden verbeterd - dorpsclub VZV handbalt op het hoogste niveau - maar er is ook een fysiotherapeut gevestigd. ,,Bovendien worden er allerlei beweegmogelijkheden aangeboden voor mensen met beperkingen en andere doelgroepen. Dat vinden we heel belangrijk," zegt Van Gent, die daaraan toevoegt dat er wellicht ook nog een restaurant in wordt gevestigd.

Het fonds werd in eerste instantie gevuld met 150.000 euro, maar als de gemeenteraad akkoord gaat met de jaarrekening van 2018 en de bestemming van het overschot, komt daar nog 750.000 euro bij. Het is de bedoeling van de gemeente Holland Kroon deze reserve op anderhalf miljoen euro te brengen en te houden.