• De Spartahal kan er weer enige jaren tegen.

    Gemeente Schagen

Gerenoveerde Spartahal weer kansrijke sportaccommodatie

SCHAGEN Met veel inzet van vrijwilligers, hulp van de gemeente en meedenken door vakleerkrachten van het Regius College heeft de Spartahal in Schagen een 'upgrade' gekregen waardoor het complex multi-inzetbaar is. Dat wordt steeds belangrijker, nu verenigingen krimpen.

Trots leidt Roel Koops, algemeen manager Sportfondsen Schagen, wethouder Ben Blonk rond in de vernieuwde Spartahal. "Het is geen luxe verbouwing geworden" vertelt hij, "maar het is hier toch wel heel behoorlijk opgeknapt, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers." Vakleerkrachten denken mee Allereerst heeft de sportzaal een enorme opknapbeurt gekregen: een nieuwe vloer, nieuwe, verrijdbare tribunes, geluiddempende wanden. Over dit soort zaken hebben de sport- vakleerkrachten van het Regius College meegedacht, want de Spartahal werd na de verbouwing de nieuwe gymzaal van de school, waardoor de sporthal nu zowel overdag als 's avonds wordt benut. Tijdens de rondleiding is een schoolklas aan het gymmen, en desgevraagd beaamt de leerkracht erg tevreden te zijn over de verbeteringen aan de sporthal: "de maatregelen om het geluid te dempen bijvoorbeeld, zijn voor ons heel belangrijk. Zeker als er twee klassen tegelijk les krijgen van twee docenten. Dan moet je geen last van elkaar hebben; dat is goed gelukt!" Ook zijn de sporthal en de kantine, die voorheen in open verbinding met elkaar stonden, nu gescheiden door een glazen wand. Dat maakt dat de twee ruimtes nu afzonderlijk van elkaar kunnen worden gebruikt en verhuurd. "Dat wordt in de toekomst steeds belangrijker," legt Koops uit, "want verenigingen hebben met krimp te maken en dan huren ze minder uren een accommodatie. Dat moeten we dan compenseren door de ruimtes voor andere activiteiten te verhuren. Na deze opknapbeurt moet dat zeker lukken." Het Regius College gymde voorheen in de Groeneweghal, deze wordt nu, net als de Spartahal, gerenoveerd, waarna basisscholen De rank en De Keerkring daar hun gymlessen kunnen houden. De Groeneweghal wordt in de zomer van 2018 gerenoveerd. Zo wordt ook de Groeneweghal straks overdag en 's avonds bezet, wat van belang is om de rendabel te blijven en als sporthal te kunnen voortbestaan.