• Kievit.

    Henk van Bruggen
  • Grutto.

    Joke Huijser-Spekken

Help de weidevogels: meld je aan voor een cursus

REGIO Landschap Noord-Holland organiseert op de woensdagen 6 en 13 maart de basiscursus Weidevogelbescherming in Abbekerk. Zoals ieder jaar bevolken kieviten, scholeksters, tureluurs en grutto's binnen enkele weken de akkers en weilanden van onze provincie. Om deze fraaie soorten van ons landelijk gebied te behouden, kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Landschap Noord-Holland is daarom op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen en organiseert een basiscursus 'weidevogelbescherming'. Tijdens deze cursus maak je kennis met de meest voorkomende weidevogels en word je opgeleid tot echte weidevogelbeschermer.

INVENTARISEREN Inventariseren is de basis van de bescherming van weidevogels. Met een verrekijker wordt het gedrag van de vogels bekeken. Alleen als het echt nodig is, worden nesten opgespoord en gemarkeerd en kuikens beschermd. Alle gegevens over het gedrag worden digitaal ingevoerd, zodat duidelijk is waar de weidevogels zich bevinden en of ze een nest of jongen hebben. Boeren kunnen daar hun werkzaamheden op aanpassen zodat nesten en jonge weidevogels worden gespaard.

BOERENLANDVOGELKENNER Na de basiscursus en een seizoensopleiding in het veld, ben je in staat zelfstandig of in groepsverband de verschillende soorten vogels van het boerenland te herkennen en te beschermen. Tijdens vervolgcursussen in volgende broedseizoenen leer je hoe je weidevogels kunt inventariseren ten behoeve van het (agrarische) natuurbeheer in onze provincie.

VOOR WIE? De cursus is voor jong en oud, voor iedereen met interesse voor de natuur en het landelijk gebied. Voor de cursus is geen voorkennis vereist. Boeren die deze basiscursus willen volgen en/of aan weidevogelbescherming willen doen, kunnen zich ook aanmelden voor de cursus.

INFORMATIE De basiscursus bestaat uit twee theorie-avonden, op 6 en 13 maart in Abbekerk, aanvang 19.30 uur. Na de theorie volgt begeleiding in het veld door ervaren medewerkers. Het is de bedoeling dat de cursisten na de basiscursus beschikbaar zijn van half maart tot en met half juni om wekelijks een paar uur vogels gaan zoeken in het veld.
Voor meer informatie en aanmelding, zie www.boerenlandvogels.nu of neem contact op met Wim Tijsen of Nienke Kwikkel van Landschap Noord-Holland (w.tijsen@landschapnoordholland.nl, 06-53118106).