• Stephanie Kramer, de bevlogen pleitbezorger van goed muziekonderwijs.

    Marc Moussault.

'Het kan en het moet beter'

SCHAGEN "Goed onderbouwd muziekonderwijs, gegeven door vakdocenten, voor de groepen een tot en met acht van de basisscholen is een absolute voorwaarde voor een goede opleiding. Het is prima bagage voor je verdere leven, zowel intellectueel als emotioneel."

VERBINDEN Stephanie Kramer, de vrouw van The (Young) Voices en van prachtige muzikale producties als De Passie, is ook een bevlogen muziekdocente op heel wat scholen in de regio. Ze ervaart dagelijks het heilzame effect van muziek op de ontplooiing van opgroeiende mensjes. "Ik zie het voor me. Het is bekend dat muziek goed is voor de ontwikkeling van het intellect. Maar er is meer, veel meer. Ook het creatieve brein komt beter en sneller tot wasdom. Vergeet de sociale factor niet. Muziek maken doe je bijna altijd samen met anderen. Samenwerken, verbinden dus, je komt het later misschien wel ieder uur van de dag tegen. En zeker niet in de laatste plaats: muziek is een prima middel tegen stress. Even lekker alles eruit gooien. Zingend, drummend, maakt me niet hoe, Er zijn mogelijkheden te kust en te keur. Echt, je hebt je hele leven voordeel van goed muziekonderwijs."

VRIJDAGMIDDAG Helaas, het muziekonderwijs laat nog veel te wensen over, vindt de vrouw die zelf zo'n belangrijke stempel drukt op regionale muzikale vorming: "Te vaak wordt het vak nog even op vrijdagmiddag gegeven. Zonder de benodigde bezieling. Zonder structuur ook. Ik wil voor de groepen één tot en met acht echt gestructureerde lessen, waarbij alle elementen van de muziek aan de orde komen. Lessen die met enthousiasme worden verzorgd door deskundigen. Met een goede plek op het rooster.. Natuurlijk is onderwijs ook een zoektocht naar talent. Dan bedoel ik binnen mijn vak niet de toptalenten, maar vooral de mensen, die later in koren, in orkesten of thuis met hun instrumenten plezier beleven aan muziek. Met als fundament die lessen op de basisschool. Levenslang plezier! Overigens: ik leg de lat voor de muzieklessen niet eens zo hoog: een half uur per week. Maar dan wel serieus."

PIZZA Mooi verhaal, maar er is in het onderwijs meer dan alleen muziek. "Dat realiseer ik me natuurlijk. Weet je, je kunt muziek met zo veel andere vakken verbinden. Zingend de tafels leren. En de talen. Nederlands, Engels. Vergeet niet: muziek blijft lang in je geheugen hangen. Ik gaf een keer les op een school in Amsterdam. Ging het over pizza. Drie jaar later kwam ik terug en een aantal kinderen riep meteen 'pizza' toen ze me zagen. Bij dementerenden zie je het ook: ze herinneren zich vaak tot het laatst liedjes uit hun jeugd."

BUDGET Hoe wil de muziekdocente, die zelf een volle agenda heeft, de weg naar beter muziekonderwijs plaveien? "Er is budget. De rijksoverheid ziet het belang in en heeft wat extra geld beschikbaar gesteld. De gemeente Schagen doet met 135.000 euro voor extra muzieklessen een stevige duit in de zak, zo is mij verteld. Prima. Nu moeten we verder. Ik denk dat er op korte termijn overleg moet komen tussen een aantal vakdocenten, schooldirecteuren en de gemeente om tot een goed plan te komen. Ik wil daar zelf graag aan meewerken."

VAKDOCENTEN "Een van de problemen waar we tegenaan zullen lopen is het tekort aan vakdocenten. Er zijn goede musici in onze regio. We zullen een paar jaar nodig om die bij te scholen, met name voor de pedagogische aspecten. We zouden dan een prima ploeg hebben om kwalitatief goed onderwijs te geven. Dat moet lukken. Het zou een verrijking van het basisonderwijs zijn."