• Zijaanzicht Stolperbasculebrug.

    Pieter Prins.

Informatieavond vervanging Stolperbasculebrug

SCHAGEN De provincie Noord-Holland onderzoekt op dit moment de verschillende mogelijkheden om de Stolperbasculebrug in de provinciale weg N248 te Stolpen te vervangen. De brug uit 1934 is sterk verouderd en smal voor (vracht)verkeer in twee richtingen. De Stolperbasculebrug wordt naar verwachting in 2020 vervangen.

Woensdag 7 februari organiseert de provincie een inloopavond over de studie Vervanging Stolperbasculebrug, in de Sporthal Molentocht in Schagerbrug. Inloop van 18.30 - 21.00 uur, locatie is Sporthal Molentocht P. Ottstraat 1, 1751 CW Schagerbrug. Ter voorbereiding op de vervanging voert bureau Royal HaskoningDHV, in opdracht van de provincie Noord-Holland, een variantenstudie uit. De eerste wensen zijn onderzocht met onder meer gemeente, brandweer en ondernemers uit de regio. Ook is een kentekenonderzoek gedaan om verkeersstromen in beeld te brengen. Op de inloopavond volgt een terugkoppeling van de resultaten en er zijn tekeningen van de eerste varianten. Er is deze avond gelegenheid te reageren en aan te geven voor welke specifieke zaken aandacht nodig is bij dit project. Ook wordt een doorkijk naar het verdere proces gegeven en de provincie is aanwezig om vragen te beantwoorden. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van diverse wegen kanalen in de provincie. In de gemeente Schagen zijn dit onder meer de N248, de N503 en het Noordhollandsch Kanaal. De Stolperbasculebrug over het Noordhollandsch Kanaal en is een belangrijke schakel in het oost-west verkeer van de N248 in de regio. De Stolperbasculebrug wordt naar verwachting in 2020 vervangen. De brug, gebouwd in 1934, is sterk verouderd en ook smal voor (vracht)verkeer in twee richtingen. De verwachting is dat het werk dan ongeveer negen maanden in beslag gaat nemen. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer gebruik blijven maken van een brug over het kanaal.