• www.pixabay.com

Informatieavond woningbouw Tuitjenhorn

TUITJENHORN In de Ondernemerscentrale (voormalig gemeentehuis) in Tuitjenhorn is woensdag 26 september een informatieavond over de kleine woningbouwlocatie aan de Bladstraat in Tuitjenhorn. De eerste ontwerpschetsen voor negen betaalbare koopwoningen zijn klaar.

Geïnteresseerden kunnen binnenlopen om het concept ontwerpbestemmingsplan in te zien, de tekeningen te bekijken, vragen te stellen en hun mening te geven. De komst van de woningen is een wens van de dorpsraad van Tuitjenhorn, die hiervoor ook een onderzoek heeft gehouden onder de dorpsbewoners. Een projectgroep van inwoners heeft de exacte invulling mede bepaald. Het worden negen betaalbare, grondgebonden woningen voor starters en senioren. Vijf rijwoningen, twee hoekwoningen en twee seniorenwoningen (2-1 kap). Tijdens de inloopbijeenkomst wordt het concept ontwerpbestemmingsplan getoond. "Heel mooi voor Tuitjenhorn dat eindelijk een beetje in de behoefte aan woningbouw wordt voorzien" aldus wethouder Jelle Beemsterboer. Direct omwonenden zijn al persoonlijk uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst.
Het dorp wacht al meer dan tien jaar op een nieuwe woningbouwlocatie in Tuitjenhorn.
Burgemeester en wethouders geven daarom graag nu in september het voorontwerp van het bestemmingsplan vrij. Daarna kan het overleg met partners als RUD en provincie beginnen. Het bestemmingsplan gaat vervolgens in procedure.