• De leerlingen van groep 7 van De Springschans weten alles van kinderrechten.

    Marc Moussaault

[Kinderrechten geen vanzelfsprekendheid

Thema op De Springschans

Anja Bijlsma

PETTEN Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Dat vonden de 19 leerlingen van groep 7 van basisschool 'De Springschans' in Petten ook. Zij werkten dit uit in een thema. Het is niet alleen bij filosoferen en discussiëren gebleven: er werd ook een goed doel aan gekoppeld.

Na een democratisch stemmoment kozen de leerlingen unaniem voor 'Save the Children'. Juf Ieke Van Duin licht toe: "De leerlingen zijn enthousiast op zoek gegaan naar informatie over kinderrechten wereldwijd en zijn tot de conclusie gekomen dat het voor wat betreft de kinderrechten in vergelijking met andere landen, in Nederland goed geregeld is. De leerlingen verbaasden zich over het vele onrecht dat kinderen in diverse landen wordt aangedaan en hadden hier soms zichtbaar moeite mee."

GEVLUCHT De 11-jarige Suhad Munawar is leerling in deze groep. Zij woont sinds drie jaar in Nederland en vertelt over hoe zij en haar familie uit Syrië zijn gevlucht. "Ik was heel gelukkig in mijn land maar kon in Syrië niet naar school. In 2011 begon de oorlog en waren wij niet meer veilig. We moesten als vluchten, maar konden niet samen vluchten. Toen ik wegging, moest ik al mijn spulletjes achterlaten. Ik ben naar Turkije gevlucht en na lange tijd dat we uit elkaar waren, zijn we in Nederland weer bij elkaar gekomen. We hebben de Nederlandse taal moeten leren. Dat was moeilijk, maar nu zijn we, mijn vader, moeder, broer en zusje, in een veilig land en zijn we heel gelukkig."

TOP 5 Mede door wat Suhad heeft meegemaakt, heeft de groep onderzoek gedaan naar waar een kind recht op heeft. De groep heeft een Top 5 samengesteld met de voor hen belangrijkste kinderrechten. Silvie Snip noemt op: "Recht op onderwijs, recht op bescherming tegen mishandeling en geweld, recht op identiteit, recht op gezondheidszorg en recht op voeding en huisvesting." Om het goede doel 'Save the Children' te steunen, wordt 15 december van 13.45 – 17.00 uur een markt gehouden, met verkoop van tweedehands kleding en speelgoed. Daarbij zal een loterij plaatsvinden en kunnen kinderen aan spelletjes meedoen. Ook is een donatiebox aanwezig voor donaties/bijdragen.

Belangstellenden zijn dan van harte welkom in De Springschans aan de Schoolstraat 2 in Petten.