• Wikipedia.

Meedenken over reconstructie Schagerweg

SCHAGERBRUG De gemeente Schagen werkt momenteel aan plannen voor de reconstructie van de Schagerweg in Schagerbrug.

Het is de bedoeling, het gedeelte tussen het begin van de bebouwde kom aan de oostkant bij het voormalig gemeentehuis tot aan de kruising met de Nijverheidsweg onder handen te nemen. Naast de Dorpsraad, die al meepraat over de inrichting, zoekt de gemeente nog vijf inwoners van Schagerbrug die ook willen meedenken met de plannen.

Lees meer in het Schager Weekblad van 28 maart.