• Wikimedia

Meer geld voor kinderen met leerachterstand

SCHAGEN Grote gemeenten ontvangen nu aanzienlijk meer financiële ondersteuning per kind dat het risico loopt, met een achterstand aan de basisschool te beginnen. De vier grote steden krijgen gemiddeld 3.400 euro per achterstandskind, terwijl kleine gemeenten maar 800 euro krijgen om een peuter voorschoolse educatie te bieden. Vanaf 2019 wordt dat gelijk getrokken en ontvangen alle gemeenten ongeveer 2.850 euro per risicokind. De gemeente Schagen ontvangt dit jaar in totaal 59 duizend euro. Vanaf volgend jaar wordt dit bedrag verhoogd naar € 101.000. (Bron: SchagenFM)