• Foto aangeleverd

Met hulp alles weer op orde

Humanitas helpt je je financiën en administratie weer op orde te brengen en te houden.

Anja Bijlsma

SCHAGEN/DEN HELDER Sinds 2015 ondersteunt Humanitas mensen die hun financiële overzicht zijn kwijtgeraakt en/of schulden hebben. Het kan iedereen overeenkomen en hierachter gaat vaak een persoonlijke reden schuil zoals het overlijden van een partner, een scheiding, een faillissement of een ondoordachte uitgave.

KOSTELOZE ONDERSTEUNING Landelijke onderzoeken (Nibud) geven aan dat deze problematiek stijgende is waarbij de kop van Noord-Holland zelfs boven het landelijk gemiddelde uitstijgt. De aanvragen voor ondersteuning lieten ter bevestiging van deze onderzoeken ook elk jaar een stijging zien. Sinds juli dit jaar constateert Humanitas echter een verandering en dat is opmerkelijk, vindt ook Coördinator Thuisadministratie, Marten Kalis. Marten: "Er komen iets minder aanvragen binnen terwijl de formele signalen het tegendeel aangeven. Wij hopen dat mensen die steun nodig hebben, ons weten te vinden. Vroegtijdige hulp kan immers veel zorgen in de toekomst voorkomen. Wij hebben een pool van 28 zeer goed opgeleide vrijwilligers met een financiële achtergrond. De tijdelijke ondersteuning die onze vrijwilligers bieden is geheel kosteloos. De vrijwilliger helpt je om je financiële zaken weer op orde te brengen en te houden. Je inkomsten en uitgaven worden op een rijtje gezet, er wordt nagegaan waar je eventueel recht op hebt en er wordt een overzichtelijk huishoudboekje gemaakt. Ook bieden wij hulp bij het invullen van formulieren zoals bezwaarschriften of aanvragen voor toeslagen. Als het moment daar is, kan de deelnemer zelfstandig zijn of haar weg weer vinden in de eigen (financiële) administratie en dat is toch wel een hele zorg minder. Maar we laten niemand 'zwemmen', wij doen ook aan nazorg, bijvoorbeeld na een schuldsanering."

HULP VOOR IEDEREEN Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 18.000 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan ruim 57.800 deelnemers. Marten vult aan: "Humanitas is in 1945 opgericht. Mensen die niet bij een kerk waren aangesloten en hulp nodig hadden, vielen feitelijk tussen wal en schip. Humanitas is een organisatie waar bijvoorbeeld ras, geaardheid, geloof en afkomst geen rol speelt. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op steun. Nadat iemands situatie is beoordeeld, wordt er een ondersteuner aan hem of haar gekoppeld waarbij de mogelijkheden en wensen van de deelnemer worden bekeken. Er is nog best veel schroom onder mensen om hulp te zoeken maar Humanitas garandeert dat zij alle vertrouwelijkheid waarborgt en dat de ondersteuner een geheimhoudingsplicht heeft. De ondersteuner verklaart in een overeenkomst dat de gegevens van de deelnemer die hij of zij ondersteunt, in alle vertrouwelijkheid worden behandeld."

i Humanitas Kop van Noord-Holland is gevestigd aan het Bernhardplein 76H in Den Helder.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Thuisadministratie Coördinator Marten Kalis. Hij is bereikbaar via 06-35122540 of e-mail: ta.kopnh@humanitas.nl. Alle informatie over Humanitas is te vinden via www.humanitas.nl of via Facebook Humanitas Kop van Noord-Holland. Informatie is ook via de gemeente op te vragen.