• Pixabay.

Met spoed gevraagd: chauffeurs

SCHAGEN Onze regio voert de nationale ranglijst aan van transportbedrijven, die worden geremd in hun groei: niet minder dan de helft van de ondernemers in deze bedrijfstak denkt dat de vlam veel vaker in de pijp kan, als er genoeg goede chauffeurs zouden zijn.

De informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is helder. In het vierde kwartaal 2016 was het tekort aan werknemers in onze regio, net als vrijwel overal elders in het land, laag. Exacter: zeven procent van de bedrijven gaf aan niet de maximale groei te kunnen realiseren vanwege een tekort aan mankracht. Een jaar later sloot de Noordkop al aan bij de kopgroep: toen dacht achttien procent van de ondernemers dat er met meer persoonl meer in had gezeten. Anno nu zit de Kop bij de zeven regio;s waar het personeelstekort het grootst is: 31%.,

Vooropgesteld: we hebben het over een luxeprobleem in een streek met altijd al relatief lage werkloosheid. Er zijn, naast het economische zonnetje, een paar oorzaken aan te geven. De Kop is de enige streek waar de werkgelegenheid in de agrarische sector niet daalt. En: ook al is er geen krimp, er is wel vergrijzing. Opmerkelijk hierbij: ondanks de grote vraag naar arbeidskrachten daalde het aantal bijstandsuitkeringen in Schagen maar licht: van 570 naar 540. Een relatief laag aantal overigens,vergelijkbaar met Hollands Kroon, maar bijvoorbeeld minder dan eenderde van Den Helder.

Jelle Beemsterboer, wethouder economische zaken van Schagen, kent de feiten: "Als gemeente zijn we alert op deze ontwikkelingen. Via de Kop Werkt zijn we hard bezig om een zo gunstig ondernemersklimaat te scheppen. Maar het is in de eerste plaats een taak van de ondernemers om het tekort aan werknemers op te vangen. Door slim organiseren, efficiency, automatisering, robotisering. Ik heb het volste vertrouwen in de creativiteit van de regionale ondernemers. Ze zullen winnend uit deze uitdaging komen."

De wethouder geeft aan dat we het niet alleen met mensen uit de regio zullen redden: "De werknemers uit Polen zijn nodig om onze zaken draaiende te houden en zijn dan ook meer dan welkom, En over de bijstand: die is bij ons inderdaad relatief laag. Je merkt op een gegeven moment dat daar een groep mensen in zit, die fysiek en/of psychisch niet in staat is te werken. Natuurlijk proberen we van alles om mensen aan werk te helpen, maar soms moet je je bij de feiten neerleggen."

Nog een positieve noot. Het CBS geeft aan dat 23% van de ondernemers in de Kop verwacht dit jaar meer personeel aan te nemen. Ook daarin loopt de Noordkop voorop.