• Een plek om stil (van) te worden...

    Simone Gerard

Monument herinnert aan ramp

'T ZAND Tweede kerstdag 2004. Plotseling verschijnt op de televisie een extra nieuwsuitzending. Er is een enorme natuurramp in Azië. Na een aardbeving ontstaat er een geweldige vloedgolf, tsunami genaamd, die alles op zijn weg verwoest, overstroomt en verslindt. Honderdduizenden mensen komen om. Slechts enkelen zijn in staat op tijd naar hoger gelegen gebieden te vluchten.

Simone Gerard

ROODGLOEIEND Hele gebieden en eilanden verdwijnen. Er zijn talloze vermisten en de noodlijnen van de ANWB staan roodgloeiend. Want ook vele toeristen zijn vermist en verdronken. Het betreft ook 36 Nederlandse toeristen die niet meer terugkeren naar Nederland en voor altijd achterblijven in het rampgebied. Het is het verhaal van Luc, Karin,Yoni, Ayla Yeshi en Yared die als door een wonder de ramp overleven. Maar ook het verhaal van een 21-jarige jongen die rondreisde door Azië en bericht verstuurde dat hij op weg was naar Kho Pi Pi. Hij overleefde als door en wonder de tsunami omdat hij onderweg geld verloor en terugkeerde naar Laos.

INITIATIEF Er was geen plek voor de geliefden van de 36 Nederlandse slachtoffers om hun dierbaren te herdenken. Er ontstond een initiatief om een gedenkteken op te richten. Een plek om te herdenken maar ook om te bezinnen. Ruim twee en een half jaar werd gewerkt aan een monument. Het monument werd 7 juli 2007 onthuld, een initiatief van Luc Pijman en Karin Pijnakker. Met dit monument hopen zij troost te bieden aan nabestaanden. Zij voelen zich met hen verbonden. In een prachtig natuurgebied, door zijn ligging verbonden met de zee, ligt het uit Belgisch hard steen gehouwen monument dat een golf van drie meter voorstelt. De golf voor dit monument is gemaakt door Saskia Koning.

BEZINNING De golf is omringd door een cirkel van schelpen. Op de achterkant van het monument staat: 'De golf die komt en gaat en alles anders achterlaat". Rondom het monument liggen zwerfstenen met daarop de namen van de slachtoffers. Het landschap, gelegen vlak bij de zee, midden in de natuur geeft gelegenheid tot bezinning. In 2008 is een stilteruimte toegevoegd aan het monument. Daarin bevindt zich een gastenboek en documentatie.

GEDICHT In het gastenboek staat: "Eindelijk sta ik dan hier, bij het monument. Indrukwekkend, bijzonder, om stil van te worden. Alweer 10 jaar geleden dat ik mijn broer… en schoonzus… verloor. Het is heftig om hier nu te staan maar ook mooi om ons verhaal te delen met Karin. Ook namens mijn ouders en broer… bedankt voor dit mooie initiatief". Karin schreef daarover een gedicht: "Nooit antwoord op waarom. Intens verdriet en pijn. Ik hap naar lucht. Geef mij ruimte om mezelf te mogen zijn. Kijk omhoog. Vecht vol vuur. Zielsverbonden met elkaar Voelt alles eeuwig puur"

iEen plek om stil te worden...

Korte Belkmerweg 34 A in 't Zandt Zie ook http://www.tsunami-monument.nl/ ( www.saskiakoning.com)