Najaarsvergadering HV De Zijpe

BURGERBRUG De Historische Vereniging De Zijpe houdt woensdag 8 november haar najaarsvergadering in café Halfweg in Burgerbrug. Aanvang 20.00 uur. Na een kort huishoudelijk gedeelte zal Jos Kaldenbach een en ander vertellen over de Sont Tolregisters en de registers van de VOC. Deze registers zijn belangrijke bronnen vol gegevens over de lading van de schepen en hun bestemming, maar ook over de bemanning ervan. Veel opvarenden blijken afkomstig te zijn uit de Zijpe…. Voorafgaand aan de lezing is er om 17.30 uur een Indische VOC-maaltijd. Wie daaraan wil deelnemen wordt verzocht zich vóór 2 november aan te melden: 0224-571533.