• Kees Stam (rechts) ontvangt de onderscheiding 'Voor planten en veiligheid' van Erik de Ridder.

    HHNK

Negentig nieuwe plantensoorten in Hondsbossche Duinen

PETTEN Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) kreeg gisteren een onderscheiding voor zijn inspanningen voor bloemrijke dijken, de Pro Flora et Securitate. Kees Stam, voormalig portefeuillehouder van waterveiligheid in het bestuur van HHNK, kreeg de onderscheiding uitgereikt door watergraaf Erik de Ridder van Waterschap de Dommel.

De Hondsbossche Duinen worden bekroond met de Pro Flora et Securitate--onderscheiding, vrij vertaald: voor planten en veiligheid. De prijs is een initiatief van Deltacommissaris Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen en oud-watergraaf van waterschap De Dommel. Glas wil met de prijs beheerders stimuleren dijken te bekleden met een bloemrijke vegetatie.

Landschapsbeleving

Kees Stam reageerde trots op de onderscheiding: "De Hondsbossche Duinen laten zien dat we als HHNK zowel veiligheid als biodiversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Een stevige en veilige dijk is het voornaamste uitgangspunt voor het dijkbeheer. Hoe meer plantensoorten er op een dijk groeien, des te steviger is de graszode. Bovendien draagt een bloemrijke vegetatie enorm bij aan de biodiversiteit en beleving van het landschap."

Sinusmaaien

Erik de Ridder roemde het innovatieve maaibeleid van HHNK: "Het is onze taak als waterschappen om biodiversiteit hoger op de agenda te krijgen. Zeker in een tijd van toenemende insectensterfte. Het sinusbeheer van HHNK is een voorbeeld van hoe maaibeleid hieraan bijdraagt."

HHNK past als eerste waterschap zogenaamd Sinusbeheer toe: een maaimethode die werkt met slingerende maaipaden. Hierbij maaien we deels af, maar laten we ook deels vegetatie staan. In een latere maaironde wisselt zich dit af. Hierdoor krijgen meer planten gelegenheid zich te wortelen, ontstaat een grotere soortenvariatie en ontstaat een betere insectenhabitat. Een stimulans dus voor een grotere biodiversiteit in het gebied, goed voor vlinders, vogels en planten. Deze maaimethode passen we in navolging van de Hondsbossche, nu ook toe op de Assendelver-zeedijk, de dijk langs het Waard- en Groetkanaal en de Westdijk bij Heerhugowaard. Dit vindt plaats in afstemming met de Vlinderstichting, de resultaten worden gemonitord.

90 nieuwe plantensoorten

De ontwikkeling van de Hondsbossche Duinen is de afgelopen jaren gemonitord. Daarbij is gekeken naar zowel de geomorfologische ontwikkeling van de duinen als de ontwikkeling van habitats en vegetatie. Het vegetatieonderzoek betrof ook de oude zeedijk. Daarbij werd een indrukwekkende vestiging van in totaal negentig nieuwe plantensoorten geteld.