Nieuwe leden RvT Markt 18

SCHAGEN De Raad van Toezicht van de Stichting Markt 18 heeft op 13 november twee nieuwe bestuursleden benoemd. Zij gaan Joop Paauw vervangen die op 10 juli van dit jaar overleed. Joop Paauw was een van de initiatiefnemers en bracht zijn deskundigheid in bij de bouw van het Cultuurhuis Markt18. Sinds de opening in 2013 was hij voorzitter van het bestuur.

Valkkoger Rens Cappon (foto) is benoemd als voorzitter en Rob Steenbergen als bestuurslid met bouwkundige kennis.,,De Raad van Toezicht wenste hen succes met hun benoeming en de zittende bestuursleden zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet meldt secretaris Henk Kok namens het bestuur.