• Het buitencentrum van de Schoorlse Duinen.

    Staatsbosbeheer.

Nieuwe website bundelt alle informatie over natuurherstel Schoorlse Duinen

REGIO Staatsbosbeheer heeft alle informatie over natuurherstel in de Schoorlse Duinen bij elkaar gebracht op een nieuwe website: schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl. Op de website staat uitleg over het hoe en waarom van de werkzaamheden en kunnen bezoekers onder andere reageren op nieuwsberichten.

"Ik ben blij dat er nu één centrale plek is waar geïnteresseerden alles kunnen vinden",zegt boswachter Laurens Bonekamp. "Tot nog toe stond informatie verspreid op verschillende locaties. Ik verwacht ook veel van de reactiemogelijkheid op de site. Ik hoop echt dat mensen deze gaan gebruiken. Men kan hier vragen stellen aan Staatsbosbeheer, maar ook in gesprek gaan met elkaar. Als we beter weten welke vragen er spelen, kunnen we hierop sneller reageren. Hopelijk draagt dit ook bij aan een beter en vooral duidelijk beeld van onze opgave in de Schoorlse Duinen."

 De website past in de nieuwe communicatieaanpak die Staatsbosbeheer voor ogen heeft in de Schoorlse Duinen. Laurens: "We vinden het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn en weten waarvoor we staan in de Schoorlse Duinen. Zo zijn we dit voorjaar gestart met duindialogen waar geïnteresseerden buiten met elkaar en met de boswachter in gesprek kunnen gaan over het bosbeheer. Later dit jaar willen we die weer organiseren. Ook ga ik regelmatig met de camera op pad om uitleg te geven over het gebied en onze keuzes in beheer. Al deze zaken komen samen in deze nieuwe website."