• Aangeleverd

Omnyacc voor verenigingen uit de gemeente Schagen

SCHAGEN De Schager Uitdaging mag, in verband met de verbouwing van Omnyacc, (kantoor)meubilair verdelen onder verenigingen en stichtingen uit de gemeente. Het betreffen bureaus, tafels, kasten, stoelen en een bank. Het aanbod wordt ook bij De Helderse Uitdaging en bij Hollands Kroon Uitdaging uitgezet. Gezamenlijk zullen de materialen verdeeld worden onder de geïnteresseerde partijen. Nadere informatie en beeldmateriaal is te vinden via www.schageruitdaging.nl.
Maatschappelijke verenigingen en organisaties die interesse hebben in één of meerdere zaken, kunnen dit t/m zondag 28 juli doorgeven aan Jolijn van Dijk via info@schageruitdaging.nl. Dinsdag 3 september zal de ophaaldag plaatsvinden. Verdere informatie over de ophaaldag volgt in een later stadium. De Schager Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het= lokale bedrijfsleven. De uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (media). Dit aanbod en overige zaken, worden kenbaar gemaakt via o.a. de website en de nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en vraag/ aanbod door je aan te melden voor de nieuwsbrief, dit kan via www.schageruitdaging.nl of info@schageruitdaging.nl.