• Gemeente Schagen.

Ondertekening intentie 60 woningen Tuitjenhorn

SCHAGEN Zeeman Vastgoed en de gemeente Schagen ondertekenden vrijdag 21 december een intentieovereenkomst. Dit om te komen tot de ontwikkeling van zestig nieuwe woningen aan de Delftweg 15 in Tuitjenhorn. De beoogde woningbouwlocatie is op de plaats van voormalige bedrijfsgebouwen van zaadveredelaar Nickerson Zwaan.
Burgemeester en wethouders stemden op 18 december in met de ondertekening van de intentieovereenkomst en namen een positief principebesluit over het bouwplan. Daarmee wordt woningbouwontwikkeling aan de Delftweg 15 mogelijk. Nickerson Zwaan, later Hazera Seeds BV, verhuisde begin dit jaar naar Warmenhuizen. Sindsdien stond de bedrijfsbebouwing leeg. De grond is eigendom van Zeeman Vastgoed B.V. Als het gaat om de ontsluiting van de nieuwe wijk, is ook eigendom van de gemeente nodig. Hierover maakt de gemeente nog afspraken. Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, kan de initiatiefnemer het plan uitwerken.
Aanpassing van het bestemmingsplan is nodig. Het ontwerpwijzigingsplan moet nog in procedure gaan, naar verwachting in het 2 e kwartaal van 2019. Er moet nog veel worden geregeld, maar als alles voorspoedig verloopt kan de bouw eind 2019 beginnen. Het plan is gericht op zestig woningen. Het betreft vrijstaande woningen, 2 onder 1 kap- woningen, seniorenwoningen en 40% sociale woningbouw: waarvan de helft goedkope koop (max 185.000,- euro) en de andere helft sociale huur. In alle soorten, maar vooral in de laatste twee sectoren is er behoefte aan woningen in Tuitjenhorn. Inwoners en andere belangstellenden zijn twee keer geïnformeerd over het plan tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad. De gemeente vraagt aan Zeeman Vastgoed om de inwoners van Tuitjenhorn in de ontwikkeling te blijven betrekken en op de hoogte te houden. De partijen die zich samen voor deze woningbouw sterk maken, zijn Zeeman Vastgoed (directeur Peter Langenberg) en gemeente Schagen. Wethouder Jelle Beemsterboer ziet graag dat de ontwikkeling er komt. "Elk dorp moet naar verhouding in woningbouw kunnen groeien. Ook Tuitjenhorn. Dit is een mooie kans om overbodig geworden bebouwing te vervangen door huizen waarin ook Tuitjenhorners kunnen wonen." Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst verbinden partijen zich aan de eerste stap: het gericht onderzoeken van de haalbaarheid. De ondertekening vond plaats op locatie Delftweg 15 in Tuitjenhorn.