• Hans Tesselaar en wethouder Hans Heddes.

    Gemeente Schagen.

Onthulling projectinformatiebord Dirkshorn

DIRKSHORN Wethouder Hans Heddes onthulde afgelopen week, samen met Hans Tesselaar, voorzitter van de
Dorpsraad, het projectinformatiebord in Dirkshorn. Dit was een officieel moment voordat de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting in Dirkshorn starten.

Bij deze bijzondere handeling waren verschillende inwoners van Dirkshorn, medewerkers van gemeente Schagen en de aannemer KWS aanwezig. Wethouder Hans Heddes: "Ik ben blij is met de herinrichting van dit mooie dorp. Ik heb er alle vertrouwen in dat Dirkshorn straks een mooi en duurzaam veilig ingericht centrum rijker is."

Samen met de bewonersgroep en de dorpsraad Dirkshorn heeft gemeente Schagen verschillende onderwerpen uit het leefbaarheidsplan Dirkshorn – Groenveld – Stroet uitgewerkt voor het dorp Dirkshorn. Voor zowel Dorpsstraat, Havenstraat, Voorpolderweg en Ruimtevaartbuurt is een nieuwe inrichting
gemaakt. De werkzaamheden beginnen maandag 11 juni en worden gefaseerd uitgevoerd. Vragen of meer informatie?
Belangstellenden kunnen de voortgang van de uitvoering volgen via de website van de gemeente: www.schagen.nl/dirkshorn.