• Wethouder Jelle Beemsterboer over de overeenkomst: ”Methet tekenen van deze overeenkomst zetten we een belangrijke en grote stap richting de herontwikkelingvan plandeel Corfwater en daarmee de verdere ontwikkeling van Petten.”

    Gemeente Schagen

Overeenkomst voor ontwikkeling Corfwater-gebied ondertekend

PETTEN De gemeente Schagen en HNSP hebben overeenstemming bereikt over het herontwikkelen van camping Corfwater, hotel Corfwater (voorheen Huis ter Duin) en de manegekavel. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over de voorwaarden die gelden voor de samenwerking bij het realiseren van de plannen. Het gezamenlijke doel is om dit gebied te kunnen ontwikkelen en hiermee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de structuurvisie Petten. 

Wethouder Jelle Beemsterboer over de overeenkomst: "Met het tekenen van deze overeenkomst zetten we een belangrijke en grote stap richting de herontwikkeling van plandeel Corfwater en daarmee de verdere ontwikkeling van Petten."
Corfwater wordt, in samenwerking met de gemeente, getransformeerd tot een open, transparant en toegankelijk duinlandschap met daarin hoogwaardige recreatiewoningen. Huis ter Duin (nu hotel Corfwater) wordt weer in oude staat teruggebracht tot appartementenhotel. In de Structuurvisie Petten is een verbinding opgenomen die het dorpsplein met het strand verbindt. De camping vormt daarin nu een barrière. De verbinding, die over het terrein van Corfwater is gepland, wordt een langzaamverkeersroute, waar het ook leuk verblijven wordt in de duinen. HNSP/Camping Corfwater gaat gefaseerd herontwikkelen. Dat betekent dat de camping niet ineens gesloten is, maar de komende jaren gefaseerd zal transformeren. HNSP/Camping Corfwater wil een stijl zoeken die aansluit bij het DNA van Petten.
Mike Schouten, bestuurder van HNSP: "Na jaren van voorbereiding achter de schermen, zullen we nu nog meer naar buiten treden en zal duidelijker zichtbaar worden waar we de komenden jaren naar toe willen met de ontwikkeling. De eerste stap is gezet door het Hotel Corfwater met 26 kamers tijdelijk te openen. Dit zal ook in de winter gelegenheid geven tot verblijf in Petten aan het strand."
MIJLPAAL De ondertekening is een mijlpaal en feestelijk moment in Structuurvisie Petten. De overeenkomst met de eigenaar van camping Corfwater en hotel Huis ter Duin betekent dat nu de realisatie van de plannen in een stroomversnelling kan komen te beginnen met het creëren van de zo gewenste verbinding tussen strand en dorp. De verbinding zal volgend jaar zomer, in eerste instantie in tijdelijke vorm, tijdens de openingstijden van de camping gelegenheid bieden om rechtstreeks van het dorpsplein naar de hoofdopgang te lopen.