• Station Schagen

    JESS

Haalbaarheidsonderzoek NS station Waarland van de baan

SCHAGEN Een treinstation bij Waarland/De Weel heeft geen kans van slagen. Dat is de conclusie van de eerste verkenning hiernaar. De verkenning is gedaan in opdracht van de gemeenteraden van Hollands Kroon en Schagen. Wethouder Hans Heddes heeft
informatie hierover naar de gemeenteraad van Schagen gestuurd.
Beide gemeenteraden kwamen in februari 2019 met een motie, om te onderzoeken of een treinstation haalbaar zou zijn bij Waarland en De Weel. De gemeenteraden willen graag iets doen aan de verschraling in het openbaar vervoer. Enkele buslijnen zijn opgeheven, ook voor scholieren wordt met OV reizen moeilijker. Goede bereikbaarheid is nodig om economie en toerisme te versterken en om inwoners vervoersmogelijkheden te blijven  geven. Daarom riepen de partijen op om, samen met de andere gemeente en de provincie, een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een NS station bij Waarland en De Weel. Zodat daar een extra stop tussen Den Helder en Alkmaar zou zijn.
Uit gesprekken tussen de betrokken gemeenten met NS en Prorail bleek al snel dat die weinig redenen zien om een extra station te realiseren in deze noord-zuidlijn tussen Alkmaar en Den Helder. De ochtend- en avondspits verandert er niet door, dus ook de slecht gevulde treinen in de tegenrichting blijven bestaan. De dienstregeling is gevat in een vol systeem waarbij aanpassingen vrijwel onmogelijk zijn. De wachttijd voor de passagiers in de tijd neemt toe, terwijl er slechts klein voordeel is voor de inwoners rondom station Zijdewind/Waarland.
En, nogal van belang, de stichtingskosten van een nieuw station liggen in de miljoenen euro's. Omdat NS en Prorail de exploitatie van dit station niet rendabel achten, komen veel van die kosten bij de regio (gemeenten) terecht.
De conclusie is dat Prorail en NS niet positief zijn over het toevoegen van een station. De verwachting is dat de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek het huidige standpunt van NS en Prorail zal ondersteunen. Wethouder Hans Heddes: "NS, Prorail en gemeente Schagen komen op basis van deze verkenning gezamenlijk tot de conclusie dat een treinstation nabij Waarland en De Weel helaas geen kans van slagen heeft. Zodoende wordt geen verdere verdieping gemaakt middels een haalbaarheidsonderzoek."