• - Er waren tenminste acht types messianisme en verschillende soorten apocalyptiek. -

    Wikipedia

Jona Lendering over christendom

'Jezus stond boven de stromingen'

SCHAGEN Jona Lendering verzorgt binnenkort voor Livius Onderwijs de cursus 'Het ontstaan van het christendom en het rabbijnse jodendom'. Jarenlang werkte Livius-docent Jona Lendering aan een boek over de scheiding van het jodendom en christendom. Het is begin november 2014 verschenen en dat is een mooie reden om de cursus over dit onderwerp, die hij al enkele jaren niet heeft gegeven, weer aan te bieden.

LENDERING Jona Lendering (Beneden-Leeuwen, 29 oktober 1964) is historicus, blogger, webmaster en journalist, die vooral actief is op het gebied van wetenschapscommunicatie over de oudheid. Jona Lendering studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1996 beheert hij Livius.org, een grote website over de oude geschiedenis. Lendering is mede-oprichter van Livius Onderwijs, een onafhankelijke school voor historisch onderwijs.

PLURIFORM Het onderwerp lijkt vertrouwd. Door het optreden van de charismatische wijsheidsleraar Jezus van Nazareth splitste het christendom zich af van het jodendom. Lendering: "Sinds de ontdekking van de Dode Zeerollen weten we dat allemaal niet meer zo zeker." Om te beginnen is duidelijk geworden hoe buitengewoon pluriform het jodendom al was: er waren sadduceeën, essenen, farizeeën (verdeeld in twee stromingen) en zeloten. Daarnaast waren er eindtijdverwachtingen in allerlei soorten en maten: tenminste acht types messianisme en verschillende soorten apocalyptiek.

COMBINATIE Jezus stond boven deze stromingen en creëerde iets nieuws, een eigenlijk onmogelijke combinatie van ideeën. Zijn volgelingen gingen daarmee verder en zouden in de volgende eeuwen ook elementen oppikken van niet joodse religies. De andere stromingen binnen het jodendom werden in deze tijd geconfronteerd met de ondergang van de Tempel, die in 70 door de Romeinen werd verwoest. Voor de sadduceeën, zeloten en essenen was dit een catastrofe die zij niet overleefden. Voor de farizeeën, die voor hun onderricht op een netwerk van synagoges waren aangewezen, was er nog een toekomst, maar ook zij moesten zich aanpassen.

VERNIEUWENDER Het rabbijnse jodendom dat in de tweede eeuw ontstond, was vernieuwender dan wel eens is aangenomen. Het zette zich sterk af tegen het christendom, waarvan de aanhangers zich op hun beurt weer afzetten tegen de rabbi's. In deze cursus zal worden geprobeerd wat orde te scheppen, aan te geven welke oude zekerheden zijn verdwenen en in welke richting wordt gezocht naar nieuwe zekerheden. Veel is nog onduidelijk, maar één ding staat als een paal boven water: hoe ontzettend joods het vroege christendom was.

INFORMATIE Data: donderdagmiddag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober 2019 van 13.30 tot 15.30 uur in De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 1741XM Schagen. Deelname kost € 110. Op www.livius.nl kunt u zich inschrijven. Daar is ook meer informatie te vinden over het Livius onderwijs. Info: Annelies Kaas-van der Meulen, 0226-314.068 of 06-13900384.