• Elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur is er taalcafé in de Roode Eenhoorn.

    Marc Moussault

Oude buren voor nieuwe buren Integreren in de dorpsgemeenschap

NIEUWE NIEDORP Vier leden van de Stichting Nieuwe Buren zijn gekomen naar de Fenixkerk in Nieuwe Niedorp om te vertellen over hun stichting. Fokko Omta, predikant van de Protestantse Gemeente, begint met een verhaal over de voorgeschiedenis.

In Nieuwe Niedorp en omgeving vond een aantal mensen de opvang van de grote stroom vluchtelingen (omstreeks 2015) niet bepaald de manier om hen snel op te nemen in de Nederlandse samenleving. De inburgering kon sneller en beter. De Werkgroep Kleinschalige Opvang Vluchtelingen werd opgericht, waar ook de gemeente Hollands Kroon positief tegenover stond. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) dacht daar anders over: er gold voor azc's een minimum bezetting van 300 personen per locatie. Inburgering kwam pas aan de orde als asielzoekers een verblijfsvergunning hadden. De werkgroep vond dat de inburgering in een kleinere accommodatie in dorp of stad veel sneller zou verlopen door meer contact met de plaatselijke bevolking. Er werd onderzocht of grote leegstaande gebouwen verbouwd konden worden tot wooneenheden voor statushouders. De woningcorporaties wilden niet investeren in tijdelijke verblijven. Beter was het om het aanbod van sociale huurwoningen te verruimen.

Het moest anders. Statushouders kregen via Wooncompagnie een huurhuis toegewezen tussen woningen van Nederlanders. Die kregen dus 'nieuwe buren'. Dit werd de naam van de Stichting, die werd opgericht op initiatief van Fokko. Deze stichting beijverde zich om statushouders op te nemen in de dorpsgemeenschap, ze moesten uit hun isolement gehaald worden. Er waren dorpsgenoten genoeg, die hieraan graag wilden bijdragen.

En Vluchtelingenwerk dan? De organisatie die vrijwilligers ondersteunt bij hun hulp aan nieuwkomers? Vluchtelingenwerk neemt vooral taken over van de gemeente en krijgt daar ook subsidie voor. De geboden hulp betreft vooral de zakelijke kant, zoals het aanvragen van toeslagen, inrichten van de woning, afsluiten van verzekeringen, aansluiting nutsvoorzieningen, aanmelding voor opleidingen etc. Die vrijwilligers willen ook graag helpen bij het leggen van contacten met Nederlanders, maar door de grote toestroom van vluchtelingen ontstond er een tekort aan vrijwilligers, waardoor daar nauwelijks tijd voor was. De Stichting Nieuwe Buren richt zich juist op hulp in het sociale vlak, het vergemakkelijken van integratie in de dorpsgemeenschap.

TAAL Wat doet de stichting allemaal? Het allerbelangrijkst is het leren van de Nederlandse taal. Daarvoor gaan asielzoekers naar school, maar te weinig. Het 'taalcafé' was de eerste belangrijke activiteit van de stichting, samen met vrijwilligers op vaste tijden lekker 'bijkletsen'. Daar ontstaan plannen voor allerlei uitstapjes en activiteiten. Ria Potter en Marja Hiemstra zijn hierin actief. Het taalcafé is elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur in de Roode Eenhoorn.

VOORLEZEN Er is de 'Voorleesexpress', opgezet vanuit de stichting door Ria. Vrijwilligers lezen bij gezinnen thuis voor aan kinderen tussen 2 en 8 jaar. Ria: "Als ik een oproep doe voor vrijwilligers, ben ik elke keer weer verrast hoeveel mensen zich melden en bereid zijn een ander te helpen. Scholen werken mee om gezinnen aan te wijzen waar het nodig is. Ook bij Nederlandse gezinnen wordt voorgelezen. Allemaal mogelijk door sponsors als Vermilion Energy, die geld in de stichting steken." Ook noemt Ria nog het belang van het 'Taalhuis'. Volwassenen kunnen hun Nederlands verbeteren met behulp van een 'taalmaatje' en oefenmateriaal. Hieraan zijn kosten verbonden. Dit gaat misschien ook in De Koppeling in Niedorp van start.

ER IS MEER Er zijn ook sportactiviteiten. In de winter werd er geschaatst, met veel vallen en opstaan. IJspret dus! Begin juni was er een straatvoetbaltoernooi in Slootdorp, waar twee teams, samengesteld uit nieuwe en oude buren, aan meededen onder de naam Taalstraat 1 en 2. In shirts met de opdruk 'Taalstraat Niedorp'. Voor de nieuwe buren bestaat er een fietscursus. Voor de Floralia helpen de nieuwe buren bloemen prikken. En er worden excursies georganiseerd om Nederland en Nederlanders beter te leren kennen.

Dan zijn er evenementen, zoals het minifestival, en pas nog de Pinksteractie in de Fenixkerk. Eerder werd daar aandacht gegeven aan de Syrische stad Afrin, waar de Koerden werden verdreven door het Turkse leger. Ook de familie van een nieuwe buur. Er is de Kerstgroetactie: er wordt een kerstpakketje gebracht naar nieuwe buren.

De eerstvolgende activiteit wordt verzorgd door Hajo de Mol van Otterloo: een zomerfeest op 3 augustus aan de Heerenweg 63 in Barsingerhorn voor nieuwe buren. Die mogen oude buren uitnodigen!

HEEL BLIJ Op de vraag of de nieuwe buren de activiteiten waarderen, zegt Marja: "Ze zijn altijd heel blij en heel enthousiast. Echt héél blij!"

Simon Broerse, Vluchtelingenwerk