• Petten, Plein 1945

    SchagenFM

Plan voor Petten ter inzage

PETTEN Op het gemeentehuis aan de Laan in Schagen ligt de ontwerp omgevingsvergunning voor zes winkelunits en twaalf appartementen op de locatie Plein 1945 naast nummer 15 in Petten tot en met 1 februari ter inzage.

Het bouwplan is ingediend door Petten Plaza BV in Petten. Op Plein 1945 is als gevolg van de sloop van een vijftal woningen door Wooncompagnie, een bouwkavel vrijgekomen.

Petten Plaza BV is van plan op deze plek 12 appartementen - verdeeld over twee lagen - te bouwen. Op de begane grond komt ruimte voor een horecagelegenheid of een winkel.

De appartementen worden aangeboden als koop- en huur-appartementen waarbij de verhouding koop-huur naar verwachting 'fifty-fifty' zal zijn. De ontwikkelaar wil snel bouwen en niet wachten totdat er 70-80% is verkocht. Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan. Dit geldt voor de goothoogte en bouwhoogte en voor het aantal woningen.