• Aangeleverd

Provincie wijzigtverkeerssituatie bij 't Veld

't VELD Bij de kruising/splitsing van de Rijdersstraat en de Priggeweg in 't Veld kwamen regelmatig onveilige situaties voor. Door het aanbrengen van middengeleiders en duidelijke belijning hoopt men dat de onveilige situatie op deze T-splitsing verbeterd is.

De tijd zal het leren maar het langzame bestemmingsverkeer was meer gebaat geweest als er langs deze donkere paralelweg aan weerskanten van de weg ook belijning was aangebracht nu er geen straatverlichting wordt geplaatst. Schijnbaar vindt de Provincie het wel en wee van deze kwetsbare weggebruikers niet belangrijk, vooral als het extreem slecht weer is op deze afgelegen verbindingsweg.

(THEO MORAS)