'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg'

SCHAGEN Dát doen wat er echt toe doet voor bewoners, naasten en medewerkers. Op elk moment van de dag, op elke plek in en rondom verpleeghuizen. Van regels naar relaties, dat is het doel van de beweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg'. Ongeveer een jaar na de start maakten 33 deelnemende zorgorganisaties op 11 september de balans op tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst. Ook Woonzorggroep Samen, met verpleeghuizen in de Noordkop doet mee aan dit project en heeft naar verluidt al mooie resultaten behaald.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg streeft naar verpleeghuiszorg die draait om wat belangrijk is voor mensen die zorg krijgen, hun naasten, medewerkers en vrijwilligers. Met als doel, dat mensen kunnen leven en zorg krijgen op manieren die bij hen passen, en medewerkers met plezier en passie kunnen werken. 10 juli heeft een 'verkenning' plaatsgevonden. Hierbij waren veel deelnemers uitgenodigd vanuit de organisatie, maar ook van buiten. Denk hierbij aan familie/mantelzorgers, vrijwilligers, collega's maar ook de gemeente en bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van een kinderdagverblijf.

UITGEWERKT ,,Deze verkenning stond in teken van gesprek met elkaar, wat zien we als radicaal vernieuwen", aldus een woordvoerder. Alle gespreksonderwerpen zijn uitgewerkt en worden in de organisatie als een olievlek geïmplementeerd, enkele voorbeelden hiervan zijn: hoe betrekken we de buurt, de omgeving en bewoners bij de Samen-locaties, het zogeheten multidisciplinaire overleg bij wonen door familie.

MINDSET ,,Met alleen regels afschaffen kom je er niet, het gaat om een andere mindset en van daaruit nieuwe manieren van organiseren, kwam tijdens de inspiratiebijeenkomst door de aanwezigen veelvuldig naar voren", aldus de woordvoerster namens de beweging.

Binnenkort verschijnt op www.radicalevernieuwing.nl een publicatie.