• Commentaar? Overbodig...

    Scholieren.com

Slechts 14 bedrijven/zaken leven regels na ten aanzien van alcoholbeleid

SCHAGEN De resultaten van de Jongvolwassenen monitor 2017 zijn onlangs bekendgemaakt. Dit onderzoek naar gezondheid en leefstijl van 16 t/m 25-jarigen is afgelopen zomer uitgevoerd door Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van de GGD) in opdracht van het project "In Control of Alcohol & Drugs" en alle 17 gemeenten.

Burgemeester en wethouders zijn geschrokken van de slechte score in gemeente Schagen, als het gaat om verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. De monitor geeft een beeld van hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Deze monitor verschijnt elke vier jaar en de resultaten kunnen worden gebruikt voor het opstellen en evalueren van gezondheidsbeleid door gemeenten, de GGD en anderen. Onderdeel van het onderzoek is een bezoek aan horeca en winkels om te testen hoe zij omgaan met de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. De resultaten in Schagen zijn schrikbarend. 34 van de 48 zaken die werden getest, leven de regels niet na.

GESCHROKKEN Burgemeester en wethouders van gemeente Schagen zijn hiervan geschrokken. Enige jaren geleden is afgesproken, in overleg met verenigingen en horeca (waaronder ook snackbars), dat zij zich aan de regels zouden houden. De goede niet te na gesproken, is dit niet door alle horeca en verenigingen opgevolgd. Daarom wil het college nu strengere maatregelen nemen. De 34 bedrijven en verenigingen die zich niet aan de regels houden, zijn te zien op bijgaande lijst.

Genoemde zaken worden binnenkort benaderd door de gemeente, omdat de gemeente zich zorgen maakt over de alcoholverkoop aan jongeren in Schagen. Het gaat om de regel dat om ID wordt gevraagd en geen alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Door de zaken aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hen te verplichten die per direct in praktijk te brengen, kan deze verkeerde gang van zaken stoppen. De resultaten zijn te zien op Gezondheidsatlas.nl