• Het CDA hoopt op veel bezoekers.

    Eigen foto CDA

Themamiddag 'Samen worden we steeds ouder'

SCHAGEN Het CDA-bestuur afdeling Schagen nodigt belangstellenden uit voor een themamiddag, dinsdag 20 februari om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in zorgcentrum De Bron aan de Kogerlaan.

Co Wiskerke: "Met als doel op welke wijze de lokale politiek kan bijdragen aan het welbevinden van onze inwoners met de nadruk op senioren en ouderen. Waarbij we hebben gekozen voor het thema 'Samen worden wij steeds ouder'. Met de nadruk op 'ouderen actief in de samenleving'." Voor de pauze zal het thema worden ingeleid door een aantal sprekers: Arthur Brand, voorzitter van de SBOS (Samenwerkende Bonden Ouderen Schagen), Hans Groenendijk, bestuursvoorzitter Woonzorggroep Samen, Riët Dons van de Omring Petra Hoekstra van Wonen plus Welzijn en het CDA Statenlid Heleen Keur (portefeuillehouder zorg in brede zin). Daarnaast zijn aanwezig: de voorzitter van het CDA NH Senioren Aagje Zeeman en Reginald Visser, voorzitter van CDA Senioren. Aan de orde komen onder meer landelijke, provinciale, regionale- en gemeentelijke thema's als de positie van ouderen in de samenleving, huisvesting in relatie tot langer zelfstandig wonen en ontmoetingsplekken, informele zorgverstrekking en huishoudelijke hulp. Na de pauze zal ruim gelegenheid zijn om deze bestuurders over bovenstaande onderwerpen aan de tand te voelen aan de hand vaan een aantal stellingen. Op deze wijze probeert het CDA de inwoners van Schagen en omgeving goede voorlichting te kunnen geven.