• Piet van Noort
  • Piet van Noort
  • Piet van Noort
  • Piet van Noort

Uitbreiding vele hectaren natuurgebied

PETTEN Piet van Noort stuurde foto's en een filmpje naar de redactie. Hij uit zijn zorgen: "Natuurmonumenten claimt dat ze er 29.5 hectaren nieuw natuurgebied bij hebben aangekocht in de Harger en Pettemer polders. De grote vraag is nu of zij dit hele monumentale weidegebied plasdras onder water willen zetten en daarmee de kievit en andere weidevogels, die hier al jaren verblijven, willen verjagen. En dit willen verruilen voor waterminnende zoutpopulaties. Met al hun activiteiten om de natuur in ons land te vergroten, in deze zeer oude monumentale polders, zullen ze nooit meer winnen dan wat zij aan de zeekant rond de strekdammen met hun goedvinden, hebben laten vernietigen aan natuur."

Kijk de video en lees het bericht van Natuurmonumenten.